Questions and answers

Jak ewidencjonować "pozostałe środki trwałe" w księdze inwentarzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak postąpić z poniesionymi kosztami na drobne remonty jeżeli samochody są już w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu, prowadzącego działalność gospodarczą

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Czy koszty przejazdów powinny być podstawą do opodatkowania dochodów członków Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy można przenieść koszty reprezentacji i reklamy, które przekroczyły limit na rozliczenia międzyokresowe kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy skorygować deklaracje CIT-2 za poprzednie miesiące, w których nakłady stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w listopadzie mam do końca naliczyć akcję socjalną w koszty czyli również za grudzień memoriałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć m.in. okap, piekarnik elektryczny, pralkę, zlewozmywak itd.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Po przekroczeniu obrotów o jakiej wartości podmiot staje się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy firma może wyksięgować przeterminowane zapasy w cenach zakupu w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie 30% jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki zwiazane z zakupem prezentów dla klientów może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży naczepy-chłodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki termin oboiązuje ZUS określając wysokość zasiłków uzyskanych w 2005 r. dla potrzeb rozliczenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć dodatkowe koszty związane z delegacją pracownika z innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Osoba zobowiązana do wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Psycholog zatrudniony w hospicjum-szkolenie jako dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy zakup elementów wystroju do kawiarni stanowi koszty reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak najkorzystniej przekształcić działalność gospodarczą w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć rabat udzielony dla dostaw towaru mających miejsce w miesiącach od maja do września?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna byś zaksięgowana faktura korygująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy opłacane składki na Radę Adwokacką można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy różnica podatku naliczonego nad należnym może zostać zwrócona podatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość z faktury za licencje i za wdrożenie będzie stanowiła wartość początkową licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką cenę zastosować przy przekazaniu samochodu żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od prezentu, który wręczono pracownikowi, należy odprowadzić podatek i składki zus?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi prowadzenie biura rachunkowego są usługami doradztwa podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować świadczenie z tytułu udostępnienia pracownikowi lokalu służbowego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć koszty podróży służbowej pracownika, jeśli waluta na zaliczkę została zakupiona w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy wystąpi przychód podatkowy z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Korzystanie z ulgi remontowej w przypadku niepodpisanego jeszcze aktu notarialnego

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Sprzedaż kamienicy przez gminę, do której wejście do piwnic prowadzi z kamienicy prywatnej

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Jackowski Szymon | Aktualne

W jakim czasie urząd skarbowy powinien wypłacić nadpłatę podatku dochodowego do deklaracji PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Błąd diagnostyczny-sąd powszechny czy Rzecznik Praw Pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne