Questions and answers

Czy można odliczyć VAT od budowy kotłowni i księgować netto nakłady tej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy fakturować towary przekazywane do ekspozycji w sklepach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży budynku wraz z gruntem oraz zainstalowanym w budynku kotłem gazowym należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sporządzenie dowodu zastepczego pozwoli zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki, związane ze zorganizowaniem konkursu dla uczniów szkół podstawowych, stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Ile wynosi limit upoważniający do korzystania ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaka stawka obowiązuje przy wykonaniu usługi rozbudowy wysypisk odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić przy likwidacji działalności usługowej prowadzonej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki procent VAT można odliczyć od faktury za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji podjęcia współpracy z klientem niemieckim na zasadzie składu konsygnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować sprzedaż wyrobu kontrahentowi niemieckiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od usługi najmu biura (czynsz)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy można w ramach ulgi remontowej odliczyć wydatek udokumentowany fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przekwalifikowanie lokalu po dokonaniu dostawy wiąże się ze skutkami w zakresie podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki z tytułu dzierżawy dystrybutorów wody mogą stanowić stanową koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki związane z zakupem paliwa do użyczonego pojazdu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia pracowników pracujących przy ulepszeniu środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wypłacane sportowcom diety stanowią dla stowarzyszenia koszty uzyskania przychodu

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować Transport Pasażerski Miejski (PKD 6021A)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaki limit obrotów zwolnionych od VAT obowiązuje w roku 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować w tym roku środek trwały, który powinien być wprowadzony na środki trwałe w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy obiekt handlowy wybudowany w trakcie prowadzenia działalności podlega ujawnieniu w spisie z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik zarejestrowany jako mały podatnik w VAT ma obowiązek wystawiać faktury VAT-MP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy składniki wyposażenia stanowią koszt uzyskania przychodu spółki dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do którego roku należy zaliczyć koszty opłat na rzecz ZAiKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs euro zastosować do rozliczenia operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego i na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

NZOZ i umowa z NFZ-świadczenie usług odpłatnie

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Czy limit wydatków na reprezentację i reklamę należy liczyć w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków jeżeli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu zarządzania kontrahenta w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy może zakwestionować taki wydatek jako koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaka metoda amortyzacji jest korzystna do zastosowana dla środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką metodę amortyzacji można zastosować dla zakupionego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak księgowo ująć otrzymaną kwotę dotacji w momencie jej otrzymania i w późniejszym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować potrącony od wypłacanych odsetek podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na jakich warunkach można skorzystać z uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie powstaje koszt własny z tytułu sprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić czy wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupów ulotek, stempli oraz czytników kodów kreskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od usługi pośrednictwa związanej ze sprzedażą na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wypłacać wynagrodzenie w ratach, kilka razy w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne