Questions and answers

Czy przy umorzeniu wierzytelności należy wystawić korektę faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy wydaniu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej wymagana jest mapa do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Piątkowska Magdalena | Aktualne

Czy refaktura za energię elektryczną będzie miała dodatkowe oznaczenie w nowym pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy rezygnacja z PPK musi być w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy skonta przy WNT należy w nowym JPK VAT wykazywać jako dokument WEW?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka komandytowa może ująć w kosztach wydatki na wykonanie testu na obecność SARS-COV-2 wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od faktury za usługi prawne i opłaty za rejestrację w związku z zakupem udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka powinna rozpoznać import usług, bez względu na to czy jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż działki zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż wyrobów medycznych w kontekście oznaczenia GTU_09 ma odniesienie do wszystkich wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stacja przeładunkowa powinna złożyć sprawozdanie o zebranych odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy stan epidemii uzasadnia wprowadzenie 24-godzinnego systemu pracy w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy stosowanie do coli, herbaty i kawy stawki VAT w wysokości 23% i 8% do dostawy posiłków jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy strata powstała w towarach spożywczych może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy strona skutecznie wniosła wniosek w dniu doręczenia organowi oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ścieki powstające po praniu odzieży roboczej zaliczamy do ścieków przemysłowych czy socjalno-bytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy usługi kierownika projektu podlegają oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy ustalenie ustne z pracodawcą, co do rozkładu czasu pracy, powinny być potwierdzone na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w leasingu zwrotnym po wykupie można na nowo ustalić limit odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji doszło do naruszenia przepisów dot. ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji można wydać kopię protokołu z przebiegu badań stanu trzeźwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy wynagrodzenie prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej powinno być udokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakupy muszą być obowiązkowo dokumentowane w księgach handlowych według dat wystawionych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zezwolenie na zbieranie odpadów z 2017 r. jest w mocy do dnia wydania nowego zezwolenia z października 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy zmiana miejsca budowy ogniw fotowoltaicznych i rezygnacja z budowy wiaty wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zwolnionemu pracownikowi, który ma status emeryta, przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Ile dni urlopu będzie przysługiwało nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia PPK w niepublicznej szkole zatrudniającej powyżej 20 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy budynkiem pełniącym funkcję rybaczówki a budynkiem rekreacji indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaka powinna być podstawa wynagrodzenia za czas choroby, jeśli nastąpiła zmiana zasad wynagradzania w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do przewozu osób busem 9-osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak dokonać potrącenia w przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich dokumentów i pozwoleń wymaga pomieszczenie, gdzie wykonywane są procesy galwaniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie działania i który organ winien podjąć w sytuacji użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT ma podział majątku wspólnego po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma umowa sprzedaży samochodu między małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki numer z dokumentu SAD/ZC299 wpisać do rejestru zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak klasyfikować usługi serwisowe na potrzeby podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak kwalifikować wypadek pracownika podczas dodatkowego dnia wolnego udzielonego przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy do statutu stowarzyszenia wpisać możliwość prowadzenia klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć frekwencję za październik 2020 w niepublicznych szkołach dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy zaksięgować operację umorzenia wierzytelności po stronie sprzedawcy i nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować dostawę w Polsce towaru od chińskiego dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować usługę malowania modeli do gier planszowych wykonywaną na rzecz klientów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak postąpić jeżeli spółka w VAT-UE nie wykazała dostawy do jednego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana korekta kosztów z tytułu składki wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinna się zmienić liczba godzin kształcenia z przedmiotu w cyklu dwuletnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć odpłatność za usługi opiekuńcze zgodnie z nową uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać pracowników delegowanych za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak traktować dostawę ubrań roboczych do niemieckiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w nowym JPK fakt wystawienia paragonu przez biuro podróży i faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić czy zleceniobiorca pracował przez minimalnie połowę miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu z powodu COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zaprezentować w JPK_V7 naliczenie VAT należnego przy otrzymaniu zaliczki rozliczając się w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy gmina może naliczyć odsetki od transakcji handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać przeliczenia zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy uznać transakcję za powiązaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pierwsza osoba z koronawirusem w zakładzie pracy może do niego wrócić?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy przekroczenie limitu w usługach szkoleniowych nie spowoduje konieczności rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy sprzedaż nieruchomości rolnej zakupionej przez osobę prowadzącą działalność będzie podlegała VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne