Questions and answers

Czy jedyny wspólnik spółki z o.o. może samodzielnie zatwierdzać dokumenty kosztowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty poniesione przy zakładaniu spółki (opłaty notarialne) stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury w miesiącu jego otrzymania?.

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wierzyciel ma prawo czy obowiązek naliczenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy opodatkować VAT opłaty pobrane z tytułu wykonania usugi badania technicznego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować kwotę zaliczki zapłaconą przy podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opisać fakturę za zakup wina musującego jako upominek dla pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować fakturę za gaz do celów grzewczych, na której są dwa odczyty licznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo wybrać zwolnienie z VAT ze względu na osiągnięty obrót?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Zatrudnienie w szkole prowadzonej przez jst a możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2006 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy niewielkie zobowiązania i wierzytelności mogą zostać zaliczone do przychodów i kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od dodatku mieszkaniowego nauczycieli pracujących na wsi należy potrącać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Nieaktualne

Jakie dokumenty powiina otrzymać osoba uzyskująca dochody z pracy w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu importu usług internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać księgowania w kpir umów komisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkania z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy zaksięgować wynagrodzenie dodatkowe za 2005 r. jeżeli przychód z tego tytułu powstanie w styczniu 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeżeli żona rozlicza w sposób zryczałtowany przychody z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy ustawa antylichwiarska będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielanych przez lombardy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu fakturę wystawioną 9 stycznia 2006 r. dotyczącą roku 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przekazania zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby własne wspólników, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organ podatkowy miał prawo ustalić podatek od nieruchomości za lata 2003-2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może pomniejszyć kwotę do opodatkowania ryczałtem o zapłacony spółdzielni czynsz?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przychód w naszej firmie powstanie w momencie przejęcia udziałów za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi dla stowarzyszenia przekazanie CARITAS paczek dla ubogich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki wpływ na obowiązek obliczenia podatku ma złożenie PIT 12 przez pracownika, samotnie wychowującego dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć pod względem podatkowym i bilansowym składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku nabycia od firmy czeskiej oprogramowania wraz z jego instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć delegację służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieją różnice w sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki jawnej i spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury, w celu udokumentowania wpłaty dokonanej na rzecz producenta filmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu stypendium sportowe przyznane uczniowi przez urząd marszałkowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa polegająca na dostarczaniu paczek na rzecz amerykańskiego podmiotu, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawką należy opodatkować wysyłkę towarów do Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie miesiące należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu za urlop dla składników zmiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi sprzedaż towaru kontrahentowi z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne