Questions and answers

Jaki kurs należy zastosować przy rozliczeniu faktury zakupu towaru sprowadzonego z obszaru spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup kawy, herbaty, cukru przeznaczonych zarówno dla klientów jak i pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Tkaczyk Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę VAT wewnętrzna dotyczącą usług gastronomicznych i hotelowych dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać po przekwalifikowaniu samochodu ciężarowego na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód do opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możemy wypłacić 31 grudnia 2005 r. dodatkowe wynagrodzenia roczne i zaliczyć je w koszty 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy od ustalonej wartości świadczenia należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o wypłacie wkładu mieszkaniowego (budowlanego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki należy zaewidencjonować przekazanie darowizny stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktur za dzierżawę pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaksięgować zakup wizytówek dla klienta od podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy egzekucji administracyjnej mogą również podlegać należności wynikające z decyzji, które nie są ostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dzielić wartość faktury, jeżeli dotyczy kilku środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można złożyć korektę deklaracji VAT przed zakończeniem kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy samorząd uczniowski może prowadzić działalność zarobkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jakie są regulacje dotyczące zadań powiatu w zakresie transportu zbiorowego, turystyki, kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować transakcję seryjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy traktować na gruncie VAT faktury wystawione za usługi spedycyjne i przeładunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup strojów sportowych dla pracowników biorących udział w rozgrywkach halowej piłki nożnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakich formalności należy dokonać zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę nakładczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zakup laptopa od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak uregulowane jest uczestniczenie nauczyciela w konferencji odbywającej się w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Kiedy korzystający może amortyzować przedmiot leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Z jaką datą należy zaksięgować w PKPiR fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy darowizna pieniężna na rzecz parafii rzymskokatolickiej stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w przypadku długoterminowej umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy opłaty notarialne związane z zakupem domu należy traktować jako wydatki na nabycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba współpracujaca, małżonek, musi być wymieniona we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi darowizna używanej odzieży na rzecz schroniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na poczęstunek podczas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób prowadzić ewidencję księgową kosztów ponoszonych w ramach projektu finansowanego z EFS w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od 1 maja 2004 r. faktura VAT-komis nie funkcjonuje już w obrocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT skorygowanie należności o cenę transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Co to jest "klauzula 50 euro"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy import towarów do wartości nieprzekraczającej 22 euro jest zwolniony od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki w VAT na poczet innych należności podatkowych, np. PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mogę zaksięgować kradzież jako straty nadzwyczajne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przychody z najmu muszą zostać opodatkowane 22% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozumieć art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT w przypadku rozliczenia kwartalnego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek na zakup kartek świątecznych, nadruku życzeń i logo, oraz koszt ich wysłania do kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zaliczyć nauczycielce do nagrody jubileuszowej okres pracy na stanowisku nauczycielki na Bialorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy od wystawianych refaktur można odliczyć VAT na zasadach ogólnych, czy przy pomocy proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne