Questions and answers

Kiedy należy przeliczyć podstawę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto odpowiada za organizację nauczania indywidualnego, jeżeli uczeń przebywa w ośrodku terapii dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto odpowiada za stan obiektów mostowych w ciągach dróg wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Którą definicją należy się posługiwać w odniesieniu do standardów emisyjnych dla LCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Które lata obrotowe brane są do ustalenia statutu mikroprzedsiębiorcy, jeśli obowiązek PPK dotyczy go od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie obcokrajowiec może prowadzić pociąg logistyczny w hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Pod jakimi warunkami szkoła językowa skorzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jakiej wysokości zostanie wypłacone wynagrodzenie za czas izolacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób delegować do pracy w USA pracownika, który jest obywatelem Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób dyrektor powinien odpowiedzieć na wniosek rodzica o nauczanie indywidualne dziecka przez dwa tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać nieobecność w pracy w okresie wyczekiwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Co powinno znaleźć się w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczeń wydanym na podstawie art. 48a ust. 7 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Co trzeba zrobić żeby zrezygnować z posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co wliczać do wynagrodzenia w przypadku pracowników delegowanych do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy, powołując się na przepisy dotyczące COVID-19, można nakazać konstruktorom prace na dwie zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dopłata na działalność rolniczą podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do zniesienia premii wystarczy zmiana regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dziecku można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy faktura wystawiana przez instytucję kultury za promocję i reklamę powinna być oznaczana GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy fakturę uproszczoną można wystawić z odroczonym terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma farmaceutyczna może przekazywać wytłok z wiesiołka jako dodatek do produktu paszowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy firma spedycyjna w imieniu firmy X, która wprowadziła opony, może wystąpić o wystawienie DPR/DPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy gmina jest obowiązana do opodatkowania VAT dokonywanej dostawy drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy instalacja do produkcji mleka wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy instruktorów praktycznej nauki zawodu posiada wymagane kwalifikacje dokształcenia w zawodzie ślusarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy jeśli rekultywacja nie zostanie zakończona, to można naliczać opłaty aż do skutku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy koszty zaniechanej inwestycji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki z grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy któryś przepis wskazuje, że pracownik nie może wchodzić na maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy możliwe jest ubezpieczenie wnioskodawczyni w ramach otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wydanie decyzji pozwolenia na budowę budynku gospodarczego 1,5 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na żywność, jeśli strona jest w trakcie długiego pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można spisać zobowiązanie, która jest przedawnione, ale komornik sądowy ustalił na nim zajęcie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zmienić wydane zezwolenie, jeżeli drzewa zostały wycięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na fakturze końcowej należy wykazać zaliczkę zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy rozliczać różnice kursowe w przypadku, gdy faktura określa wartości w walucie oraz w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na potrzeby informacji ORD-U należy uznać opisane podmioty jako powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na stanowisko dyrektora żłobka musi być ogłoszony nabór?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielce można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej w związku z pandemią został zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy placówka doskonalenia nauczycieli może organizować szkolenia stacjonarne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pobieranie kaucji od klientów i jej zwrot przy końcowej płatności jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić ucznia na naukę zawodu, jeżeli w zakładzie pracy nie ma opiekuna praktyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca mógł przed upływem 12 miesięcy od powrotu z urlopu wychowawczego wręczyć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracownik, który pierwszego dnia nie pojawił się w pracy, nabył prawo do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na stanowisku pracownika socjalnego od 2016 r. przysługuje już awans zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przeznaczenie kampera na mobilne biuro wpływa na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne