Questions and answers

W jaki sposób amortyzować samochód osobowy zakupiony na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia kosztów dojazdu do zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę dokumentującą zaliczkę na wykonanie samolotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakich przyczyn można zwolnić pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy szkoła może wystawiać fakturę vat, np. za udział w organizowanej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi należy się odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Ujawnienie stanu faktycznego w księdze wieczystej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Zmiana zapisów w księdze wieczystej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2006 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy duża ulga budowlana z tytułu zakupu mieszkania nie podlega zwrotowi w związku ze sprzedażą lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy osoba, która była opiekunem osoby niepełnosprawnej w czasie turnusu rehabilitacyjnego osiągnęła przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek zwrócić członkowi rady nadzorczej koszty związane z dojazdem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych zajęcie samochodów i ich sprzedaży w drodze przetargu przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przychody z praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla organów administracji można uzyskać certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dochody osiągane z tytułu najmu lokalu powinny być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dostawa książki nieposiadającej ISBN powinna by opodatkowana stawką VAT 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty naprawy skarpy przy rzece stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy pedagog szkolny zatrudniony w gimnazjum może sprawować opiekę nad uczniami szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy transakcje zbycia udziałów spółki czeskiej będą opodatkowane polskim podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w myśl nowych przepisów o zaokrąglaniu deklarowanych kwot stratę należy wykazywać w pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przekazanie przez spółkę odbiorcom jej towarów ekspozytorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży tzw. mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak przepisy regulują zachowanie nauczyciela w przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Jak wykazać w rozliczeniu rocznym uzyskane dochody z praw autorskich w Wielkiej Brytanii i Francji za napisane artykuły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy artysta malarz jest podatnikiem VAT w zakresie wykonywanych czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wliczyć w koszty działalności zapłacony przed jej rozpoczęciem podatek od środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można wliczyć w koszty działalności zapłacony przed jej rozpoczęciem podatek od środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik w związku z przysługującym mu zwolnieniem podmiotowym od VAT powinien prowadzić ewidencję przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może sporządzać rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku przewozu osób taksówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje nie wystawienia PIT-8B za 2005 w terminie czyli do dnia 28 lutego 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak należy postąpić jeżeli spółka niesłusznie nie potrąciła podatku dochodowego od wynagrodzenia za usługi prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakie koszty należy zaksięgować odprowadzony podatek za nierezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób powinny być księgowane pozostałe koszty uzyskania przychodów (kolumna 14 PKPiR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy akcje otrzymane bezpłatnie przez pracownika w 1998 r. a sprzedane w 2006 r. podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla usług finansowych ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy konieczna jest korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku cesji umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od zasądzonej i wyegzekwowanej kwoty zastępstwa procesowego należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik powinien zgłosić w Polsce uzyskane dochody w Algierii, a polski podatek pomniejszyć o podatek algierski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wartość przekazanych gratisów, jako dodatek do towaru, należy ująć w koszty reklamy limitowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy wykonując usługi dla uczelni wyższej zakład budżetowy powinien zastosować VAT ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy zgromadzenie wspólników może podąć ponowną uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu usług budowlanych przez małego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak poprawnie naliczyć dodatek za pracę w godzinach nocnych pracownika ze stawką zasadniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne