Questions and answers

Czy zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb matki kontrahenta można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy udokumentować koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku stwierdzenia błędu należy oprócz korekty CIT-8 dokonać również korekty CIT-2 za poszczególne miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2005 r. stanowią koszty 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt zakupu materiałów, które nie zostaną wykorzystane w produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy ustalenie godzin ponadwymiarowych dyrektora szkoły jest odnoszone do pensum dydaktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wydatki na zajęcia sportowe można zaliczyć w koszty reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wypłacone byłemu pracownikowi odszkodowanie stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy koszty związane z nabyciem spadku mogą być kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota odsetek zapłaconych (pobranych) z tytułu kredytu na rachunku bieżącym może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy różnica pomiędzy wartością środków przekazanych do funduszu kwotą uzyskaną z powrotem jest stratą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprowadzenie odpadów budowlanych do Polski podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy ustalić liczbę godzin nadliczbowych w skali roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić kasę fiskalną u podatników opodatkowanych na zasadzie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy mamy do czynienia z importem usług w przypadku usługi pośrednictwa do dostawy eksportowej do Baku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość usługi w części refinansowanej z EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przed wypowiedzeniem stosunku pracy z wicedyrektorem należy wypowiedzieć funkcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy wartość próbki przekazanej dla kontrahenta jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę produkcji programów radiowych i telewizyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż form wtryskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług spedycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Nieprzekazanie wspólnocie mieszkaniowej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować fakturę za poczęstunek świąteczny dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony z faktur bez wyszczególnionych kwot podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba, która otrzymała nagrodę w konkursie organiyowanym w czasie festynu musi uwzględnić ją w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy potrącenie kary umownej z kwoty z faktury VAT RR spowoduje utratę prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję polegającą na wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku refakturowania usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę korygującą jeżeli zastosowano złą stawkę prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opodatkowaniu organizowanych przez uczelnię wyższą konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Czy dofinansowanie nauki przez pracodawcę jest dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek od całej wartości usługi naprawy (także części obejmującej usługi noclegowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabywca samochodu używanego powyżej sześciu miesięcy może zastosować amortyzację w wysokości 40%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłaty pobierane za najem są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prace ulepszeniowe dokonywane po przyjęciu środka trwałego do użytkowania wpływają na wysokość stawek amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od jakiej kwoty nalicza się VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wartość nieruchomości - podstawę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób udokumentować przekazanie przez spółkę paliwa do samochodów ciężarowych i osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uznać niedobory za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego jeżeli pierwotne zeznanie nie jest obarczone błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu wpłacone do banku będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne