Questions and answers

Czy wartość próbki przekazanej dla kontrahenta jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę produkcji programów radiowych i telewizyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż form wtryskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług spedycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Nieprzekazanie wspólnocie mieszkaniowej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować fakturę za poczęstunek świąteczny dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony z faktur bez wyszczególnionych kwot podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba, która otrzymała nagrodę w konkursie organiyowanym w czasie festynu musi uwzględnić ją w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy potrącenie kary umownej z kwoty z faktury VAT RR spowoduje utratę prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję polegającą na wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku refakturowania usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę korygującą jeżeli zastosowano złą stawkę prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opodatkowaniu organizowanych przez uczelnię wyższą konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Czy dofinansowanie nauki przez pracodawcę jest dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek od całej wartości usługi naprawy (także części obejmującej usługi noclegowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabywca samochodu używanego powyżej sześciu miesięcy może zastosować amortyzację w wysokości 40%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłaty pobierane za najem są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prace ulepszeniowe dokonywane po przyjęciu środka trwałego do użytkowania wpływają na wysokość stawek amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od jakiej kwoty nalicza się VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wartość nieruchomości - podstawę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób udokumentować przekazanie przez spółkę paliwa do samochodów ciężarowych i osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uznać niedobory za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego jeżeli pierwotne zeznanie nie jest obarczone błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu wpłacone do banku będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować zwrot kosztów delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć na gruncie VAT pożyczkę udzielon członkowi zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie powinien być opodatkowany dochód, uzyskany w wyniku prowadzenia działalności usługowej na terytorium Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać zmiana wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownicy, która przebywała tydzień na szkoleniu podnoszącym jej kwalifikacje zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Zgłaszanie organom ścigania nielegalnego poboru energii elektrycznej

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2006 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy dotacja stanowi przychód dla gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fundacja powinna wykazać w zeznaniu rocznym darowiznę otrzymaną na wydanie nowej książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota dodatkowej faktury (za transport i pakowanie) oraz różnic kursowych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy mam prawo do zaksięgowania różnic kursowych jeżeli nie posiadam żadnego potwierdzenia zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można odliczyć od polskiego podatku należnego duński podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie pojazdów powinno być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółdzielnia ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego w fakturze otrzymanej od gminy za użytkowanie wieczyste gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zbywający udziały musi dokonać zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należałoby obliczyć koszt własny sprzedanych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w 2006 r. fakturę za usługi wykonane w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć remanent na koniec roku i remanenty kwartalne dla celów podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej wysokości jest pobierana opłata skarbowa od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne