Questions and answers

Czy wartość wniesionego gruntu w momencie sprzedaży będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka redukcja etatów będzie kwalifikować się jako zwolnienie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakim dokumentem obciążyć kontrahenta, który nie wywiązał się terminowo z dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak poprawnie ułożyć harmonogram pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo powinna być zaksięgowana faktura VAT zaliczka za leasing wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak uregulowana jest odprawa dla nauczyciela, z którym z przyczyn organizacyjnych rozwiązano stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zwolnienie lekarskie spowodowane wypadkiem przy pracy wpływa na ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Termin użytkowania i rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Ugoda dotycząca wypłaty odszkodowania za wady budowlane w lokalu mieszkalnym

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Kuźnicki Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wniesienie aportem do spółki z o.o. niezabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy dwuosobowa spółka jawna w momencie śmierci wspólnika przestaje definitywnie istnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy faktury za usługi stanowią podstawę do naliczenia cła i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapisy w PKPiR należy dokonać w miesiącu, w którym został dokonany zakup towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto według przepisów jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2006 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować transakcję przekazania produktów do testowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jest możliwe wycofanie zawiadomienia o zmianie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej kategorii słownika CPV należy zaliczyć usługę związaną z montażem systemu telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2006 r., Robaczyński Tomasz | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić dodatek za nadgodziny pracy w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania dostawy towarów używanych przez komisanta na rzecz finalnego nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w sobotę zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości wypłaconych nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy niespłaconą część manka można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu planu urlopów na ten rok należy potraktować priorytetowo rodziców dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy ze względów podatkowych można rozliczać osoby z zarządu dzieląc wynagrodzenie na dwie części?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do naliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto w świetle obowiązującego prawa jest pracownikiem ochrony zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy kaucje zwrotne podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od wypłaconej prezesowi spółki z o.o. nagrody z zysku należy pobrać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zastosowanie amortyzacji 40% jest dopuszczalne przez przepisy ustaw podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zwiększenie wartości środka trwałego ma znaczenie dla dokonywanej korekty rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować dywidendę za rok podatkowy 2005 wypłaconą w 2006 r. udziałowcowi z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak często należy przeprowadzać szkolenia w zakresie bhp dla pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Jakie są konsekwencje niedopełnienia warunku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki podatek należy uiścić w związku ze sprzedażą samochodu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak ustalić wartość darowizny środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy odliczeniu podlega VAT od zakupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób naliczać środki ZFŚS dla pracujących nauczycieli emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy obywatel Anglii będzie opodatkowany od dochodów w Polsce po 183 dniach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podlegają oskładkowaniu: odprawa wypłacona pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy właściciel gruntu może bez żadnej zgody lub pozwolenia dokonywać przesuwania mas ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo pokaz sztucznych ogni z okazji 150-lecia istnienia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać w CIT-2 zwrot sprzedanego uprzednio towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Opodatkowanie i rozliczanie stypendiów

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Partnerstwo publiczno-prywatne-dzierżawa stacji dializ

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2006 r., Kukla Katarzyna | Nieaktualne

Czy biuro prawne postępuje prawidłowo doliczając do zasądzonej kwoty podatek od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można dokonywać amortyzacji sezonowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od samochodu osobowego o ładowności powyżej 500 kg można do kosztów zaliczyć całość odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka polska powinna jako płatnik pobierać i odprowadzać podatek od zapłaconych odsetek udziałowcowi niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy udzielenie licencji i sprzedaży prawa do wzoru użytkowego podlega VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki na nagrody wręczane klientom za zakupy są kosztami reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT w przypadku zakupu od niemieckiego kontrahenta naczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo nieodpłatne przekazanie gminie oświetlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wygląda prawo nauczyciela-emeryta do bezpłatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2006 r., Siwonia Anna | Nieaktualne