Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób należy udokumentować dyskonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopłaty z programów UE na zakup maszyn rolniczych lub konkretne inwestycje podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość powtórnego odliczenia kwoty 6000 zł z tytułu rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy nauczycielowi w klasie "0" przysługuje dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnicy powiązani mają obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo nie odliczając VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przepisy dopuszczają aby jedna usługa była opodatkowana VAT dwa razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może zaniechać odliczania VAT od wybranych zakupów, mimo iż świadczy usługi opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów przez parafię podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy w deklaracji CIT-2 za marzec należy uwzględnić roboty w toku w przychodach do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy stosować w zakresie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi nabycie towarów od osoby mieszkającej na Litwie niebędącej przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać drobne różnice groszowe wynikające z zaokrągleń podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Michalska Iwona | Aktualne

Reklama firm farmaceutycznych – zgoda kierownika placówki zdrowia

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

W jaki sposób księgować dokumenty aby wykazać dochód z poszczególnych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dywidenda podlega zajęciu przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy od dochodu od przeniesienia praw wspólnik musi zapłacić podatek od osób fizycznych PIT-5L?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy moment otrzymania zaliczki i wystawienia faktury zaliczkowej wiąże się z powstaniem przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel po urlopie zdrowotnym może wziąć urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy wystąpi przychód u leasingobiorcy w przypadku wykupu przedmiotu leasingu za symboliczna złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku świadczenia pośrednictwa przy sprzedaży biletu kolejowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup towarów od austriackiego podatnika, który nie podał swojego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak powinnam zaksięgować fakturę otrzymaną z firmy belgijskiej za zakup biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość łaczenia zatrudnienia na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Jaka jest istota strategii w zakładzie opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Karkowski Tomasz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Karkowski Tomasz | Aktualne

Jak się ma praca wykonywana podczas wakacji jako praca dodatkowa do prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy następują zwolnienia grupowe, a kiedy indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy występują nadgodziny, gdy pracownik jest zatrudniony na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów dokonuje się uzupełnienia etatu nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny jest zaliczany do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nabycie samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy naliczyć podatek i składki na ubezpieczenie społeczne od składek na ubezpieczenie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy okres urlopu macierzyńskiego zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zbycie części spółdzielni podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na spółce z tytułu wypłaty dywidendy udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać zakupy związane zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownicy przebywającej w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy wypłacić pracownikowi dietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób można odzyska VAT, który należało odprowadzić od nieopłaconej przez kontrahenta usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zafakturować i zadeklarować zaliczkę otrzymaną od obywatela Niemiec za wykonanie domku z bali?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy i w jakiej wysokości należy się nauczycielowi odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy koszty pracownicze mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy należy cofnąć udzielony urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy prezent z kasy zapomogowo-pożyczkowej powinien być wykazany w PIT-8c?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka jawna może być podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne