Questions and answers

Jak w świetle MSR, CIT i VAT przedstawia się moment ujmowania przychodów ze sprzedaży na warunkach "franco magazyn klienta"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wartość zakwestionowanych refundacji jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku sprzedaży prawa do miejsca pod grób?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć pracodawca, gdy pracownik mianowany przebywa na zwolnieniu chorobowym ponad 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy naliczyć wynagrodzenie za pracę w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy serwisant zaprogramował kasę fiskalną ze złą stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi uszlachetniania z miejscem świadczenia poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który nie podejmuje pracy po odbyciu służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po zakończeniu pierwszej kadencji dyrektor przedszkola może przystąpić do konkursu na drugą kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy w ciąży można zmienić warunki pracy i płacy za jej zgodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy świadczenie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU 75.30) jest zwolniona od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wewnątrzwpólnotowe nabycie towarów stanowi wysyłka do Polski części zapasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż samochodu osobowego obywatelowi irlandzkiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udokumentować zwrot towarów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę dokumentującą usługę pośrednictwa w wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnicy mogą obniżać stawkę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania części należności przed wydaniem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym miesięcu należy wykazać na potrzeby VAT obrót z tytułu eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy bank jako nabywca nieruchomości odpowiada za zaległości podatkowe ciążące na przejętej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest sumowanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz od należności celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwość zastosowania zwolnienia z VAT przy dostawie samochodu jest uzależniona od statusu nabywcy pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury VAT RR za zakup jaj?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy składki na PFORN są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stypendium sportowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy termin odliczenia podatku od towarów i usług musi się pokrywać z terminem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wartość robót podwykonawców nie zgłoszonych przy stadium przetargu stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ustalać kwoty podatku należnego wg art. 84 i 85 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszt wykonania kopii filmów przeznaczonych do dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy dokonywana przez podatnika dostawa samochodu będzie zwolniona od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać na cele prywatne samochód stanowiący środek trwały firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty zwrotu towaru należy uznać za czynności podlegające opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy faktura zaliczkowa wystawiona przed otrzymaniem zapłaty może potwierdzać jej uzyskanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt szkolenia pracownika będzie stanowić koszt uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy zastosować ceny ewidencyjne do wyceny rozchodu agregatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka wchodząca w skład podatkowej grupy podatkowej ma obowiązek sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość maszyny pozostała po amortyzacji stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy całkowita zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy spowoduje obowiązek zwrotu odliczonej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty rejestracji samochodu osobowego powinny zwiększyć jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy liczba dzieci przy jednym porodzie ma wpływ na zwiększenie liczby dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy korygować PIT-5 jeżeli zwiększyły się koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy obywatel brytyjski rozpoczynający działalność turystyczną podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymana dotacja stanowi przychód firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu opłata za pozwolenie na wydobycie kruszywa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przejęcie nieruchomości za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób odzyskać samowolnie zajęty lokal mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na długotrwałym L-4 przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może dokonać korekty deklaracji dotyczącej poprzedniego okresu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka może obniżyć stawkę amortyzacyjną dla używanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka uzyska przychód podatkowy, jeżeli ma siedzibę zarejestrowaną w mieszkaniu jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni można uznać za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie opłaty środowiskowe są związane z emisją niezorganizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Siwa Danuta | Aktualne

Jak należy księgować faktury dokumentujące zakupy właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć godziny pracy instruktora zatrudnionego w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne