Questions and answers

Czy dokonując zakupu w innym kraju UE mam obowiązek oznaczenia transakcji symbolem TT_WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy do usługi zdalnego monitorowania obiektów należy stosować oznaczenie „EE”?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kod odpadu 19 12 09 może być zwolniony z zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy komornik sądowy może dokonać zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu otrzymanego dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy lekarz ma prawo wyprosić z gabinetu matkę szczepionego dziecka, jeśli nie chce zmienić przyłbicy na maseczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy limit 200 tys. dotyczy łącznej sprzedaży w działalności i najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy mam obowiązek zaznaczania TT_WNT lub TT_D przy usłudze transportowej wykonywanej na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy mam obowiązek zaznaczania WDT w sytuacji sprzedaży towaru do kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czym może skutkować niedołączenie do oferty na roboty budowlane szczegółowej wyceny przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy możliwe jest zaadaptowanie budynku istniejącego w strefie ochronnej od cmentarza na hostel?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można bez informowania organów ścigania samodzielnie przeglądać monitoring celem znalezienia sprawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z paragonu za paliwo z NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uczącej się w szkole ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można wyznaczyć obszar inwestycji będący częścią działki i bilans prowadzić tylko dla tego fragmentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należność nieściągalną można odpisać bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy wypłacać dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy zaksięgować wyciąg bankowy, który nie dokumentuje żadnej operacji gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odliczenie VAT z dwóch importów jest właściwe, jeśli nie dokonujemy korekty odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odpady o kodzie 13 02 06* i 13 02 08* podlegają pod przepisy ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy petycja wniesiona drogą mailową bez podpisu kwalifikowanego powinna być rozpatrzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy podczas trwania L4 pracownik może świadczyć pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może po raz drugi złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Nieaktualne

Czy pracodawca musi przyjąć do pracy pracownika, który zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownicy budowlani powinni mieć rozliczane delegacje na budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może odbierać służbową pocztę na prywatnym komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne jeżeli nie przepracował 6 miesięcy w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prenumerata podlega oznaczeniu EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przedawnione zobowiązanie podatkowe generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedłużyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego z urzędu zgodnie z art. 15h specustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu diety z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie karnetu stanowi dostawę towarów podlegającą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przynależność do izby rzemieślniczej jest warunkiem uznania pracodawcy, za rzemieślnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przy rozliczaniu komisu można stosować opodatkowanie VAT marża, jeśli sprzedaż dotyczy nowych rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie w wieku 23 lat uczącej się w liceum zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy skorygowany VAT stanowi przychód z pozostałych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka komandytowa może ubiegać się o świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy spółka może dokumentem wewnętrznym dokonać korekty odliczonego VAT od kwoty zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy spółka może zrezygnować z przyjmowania leasingowanego samochodu do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka zwolniona z VAT jest zobowiązana do przekazywania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy strona internetowa stanowi wartość niematerialną i prawną spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy świadczenia z tytułu wyjazdu zleceniobiorcy należy rozliczać jako koszty delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenie świąteczne (premia świąteczna) wypłacane pracownikom z ZFŚS w grudniu powinno być wykazane w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy TBS powinien oznaczać transakcje z gminą jako TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi dzierżawy panelu reklamowego powinny być oznaczone symbolem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi stomatologiczne i usługi edukacyjne korzystają ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy usługi świadczone w związku z umową agencyjną powinny być oznaczone GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w nowym JPK VAT mam obowiązek zaznaczania MPP do faktur zakupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji na finansującym C spoczywa obowiązek informacyjny wobec wystawcy faktury za pojazd A?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wydobyty podczas robót budowlanych grunt zanieczyszczony może zostać użyty w tym samym miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wykonawca może wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w oparciu o zasoby dwóch podmiotów trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Czy wykonywanie rysunków technicznych (projekty) saun na rzecz kontrahenta z Niemiec należy oznaczyć GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne