Questions and answers

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z nabyciem udziałów, które nigdy nie zostaną zbyte?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wypłata zaliczki przedstawicielom handlowym stanowi koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy złożenie informacji VAT–23 zwalnia od obowiązku składania kwartalnej informacji VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku sprzedaży rozrzutnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi nieodpłatne otrzymanie stojaków ekspozycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy u podatnika powstaje konieczność liczenia proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy korekty deklaracji za 2005 r. należy złożyć na nowych drukach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwotę wpłacaną przez uczestników obchodów 40-lecia uczelni należy potraktować jako opłatę za świadczoną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możliwe jest rozliczenie kosztów usług hotelarskich w wysokości potrącenia na koncie prywatnym pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega pozostała z zasiłku pogrzebowego kwota wypłacana klientowi przez zakład pogrzebowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy urząd gminy może odliczyć VAT za promocję gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie dokumenty należy posiadać w celu skorzystania z możliwości odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić dopłatę do wczasów ze środków zfss?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy czas szkolenia jest wliczany do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy na zaliczki przekazane przedstawicielowi handlowemu powinien być wystawiany rachunek czy faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zatrudnienie na część etatu wpływa na nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować fakturę potwierdzającą zakup gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak w świetle MSR, CIT i VAT przedstawia się moment ujmowania przychodów ze sprzedaży na warunkach "franco magazyn klienta"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wartość zakwestionowanych refundacji jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku sprzedaży prawa do miejsca pod grób?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć pracodawca, gdy pracownik mianowany przebywa na zwolnieniu chorobowym ponad 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy naliczyć wynagrodzenie za pracę w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy serwisant zaprogramował kasę fiskalną ze złą stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi uszlachetniania z miejscem świadczenia poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który nie podejmuje pracy po odbyciu służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po zakończeniu pierwszej kadencji dyrektor przedszkola może przystąpić do konkursu na drugą kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy w ciąży można zmienić warunki pracy i płacy za jej zgodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy świadczenie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU 75.30) jest zwolniona od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wewnątrzwpólnotowe nabycie towarów stanowi wysyłka do Polski części zapasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż samochodu osobowego obywatelowi irlandzkiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udokumentować zwrot towarów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę dokumentującą usługę pośrednictwa w wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnicy mogą obniżać stawkę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania części należności przed wydaniem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym miesięcu należy wykazać na potrzeby VAT obrót z tytułu eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy bank jako nabywca nieruchomości odpowiada za zaległości podatkowe ciążące na przejętej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest sumowanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz od należności celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwość zastosowania zwolnienia z VAT przy dostawie samochodu jest uzależniona od statusu nabywcy pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury VAT RR za zakup jaj?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy składki na PFORN są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stypendium sportowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy termin odliczenia podatku od towarów i usług musi się pokrywać z terminem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wartość robót podwykonawców nie zgłoszonych przy stadium przetargu stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ustalać kwoty podatku należnego wg art. 84 i 85 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszt wykonania kopii filmów przeznaczonych do dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy dokonywana przez podatnika dostawa samochodu będzie zwolniona od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać na cele prywatne samochód stanowiący środek trwały firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty zwrotu towaru należy uznać za czynności podlegające opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne