Questions and answers

Czy w trakcie trwania czynności kontrolnych można złożyć korektę deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć pod względem podatkowym dyskonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do wymiaru urlopu wypoczynkowego u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca powinien mu zapłacić za 26 dni urlopu, czy tylko za 11 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedawca usługi może wystawić notę korygującą zamiast faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż hali podlega wonieniu z VAT, jeżeli od zakończenia ich budowy minęło ponad 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest zastosowanie amortyzacji przyśpieszonej 40% jeżeli samochód był po wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik VAT może najkorzystniej przekazać firmę małżonce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia przez podatnika dodatkowego badania technicznego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów reprezentacji wydatki związane z zakupem albumów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po jakim kursie mam wycenić kwotę zapłaty w zł za fakturę z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Kuźnicki Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować dyskonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopłaty z programów UE na zakup maszyn rolniczych lub konkretne inwestycje podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość powtórnego odliczenia kwoty 6000 zł z tytułu rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy nauczycielowi w klasie "0" przysługuje dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnicy powiązani mają obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo nie odliczając VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przepisy dopuszczają aby jedna usługa była opodatkowana VAT dwa razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może zaniechać odliczania VAT od wybranych zakupów, mimo iż świadczy usługi opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów przez parafię podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy w deklaracji CIT-2 za marzec należy uwzględnić roboty w toku w przychodach do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy stosować w zakresie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi nabycie towarów od osoby mieszkającej na Litwie niebędącej przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać drobne różnice groszowe wynikające z zaokrągleń podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Reklama firm farmaceutycznych – zgoda kierownika placówki zdrowia

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

W jaki sposób księgować dokumenty aby wykazać dochód z poszczególnych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dywidenda podlega zajęciu przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy od dochodu od przeniesienia praw wspólnik musi zapłacić podatek od osób fizycznych PIT-5L?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy moment otrzymania zaliczki i wystawienia faktury zaliczkowej wiąże się z powstaniem przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel po urlopie zdrowotnym może wziąć urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy wystąpi przychód u leasingobiorcy w przypadku wykupu przedmiotu leasingu za symboliczna złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku świadczenia pośrednictwa przy sprzedaży biletu kolejowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup towarów od austriackiego podatnika, który nie podał swojego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak powinnam zaksięgować fakturę otrzymaną z firmy belgijskiej za zakup biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość łaczenia zatrudnienia na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Jaka jest istota strategii w zakładzie opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Karkowski Tomasz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Karkowski Tomasz | Aktualne

Jak się ma praca wykonywana podczas wakacji jako praca dodatkowa do prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy następują zwolnienia grupowe, a kiedy indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy występują nadgodziny, gdy pracownik jest zatrudniony na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów dokonuje się uzupełnienia etatu nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2006 r., Przyłucki Przemysław | Nieaktualne

Czy dodatek motywacyjny jest zaliczany do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nabycie samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy naliczyć podatek i składki na ubezpieczenie społeczne od składek na ubezpieczenie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy okres urlopu macierzyńskiego zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2006 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne