Questions and answers

Czy wartość maszyny pozostała po amortyzacji stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy całkowita zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy spowoduje obowiązek zwrotu odliczonej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty rejestracji samochodu osobowego powinny zwiększyć jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy liczba dzieci przy jednym porodzie ma wpływ na zwiększenie liczby dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy korygować PIT-5 jeżeli zwiększyły się koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy obywatel brytyjski rozpoczynający działalność turystyczną podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymana dotacja stanowi przychód firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu opłata za pozwolenie na wydobycie kruszywa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przejęcie nieruchomości za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób odzyskać samowolnie zajęty lokal mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na długotrwałym L-4 przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może dokonać korekty deklaracji dotyczącej poprzedniego okresu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka może obniżyć stawkę amortyzacyjną dla używanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka uzyska przychód podatkowy, jeżeli ma siedzibę zarejestrowaną w mieszkaniu jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni można uznać za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie opłaty środowiskowe są związane z emisją niezorganizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Siwa Danuta | Aktualne

Jak należy księgować faktury dokumentujące zakupy właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć godziny pracy instruktora zatrudnionego w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak wpływa urlop bezpłatny na świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować zakup używanego autobusu z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje odnośnie sprzedaży używanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto podejmuje uchwałę o kierowaniu ucznia do klasy uzawodowionej w Środowiskowym Hufcu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2006 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie przysługuje nauczycielowi świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielce odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można dokonać kompensat lub potrąceń wcześniej niż terminy wykazane w postanowieniu sądu o zawarciu układu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy postępuje prawidłowo naliczając VAT od otrzymywanych z budżetu miasta dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w stosunku do świadczenia usługi pozyskiwania studentów z Indii na rzecz polskiej uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT podatek od wydatków poniesionych na utwardzenie gruntu (zakup kostki brukowej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki na eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca zakład pracy chronionej jest zwolniona z podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy składka na ubezpieczenie pracownicze opłacana przez pracodawcę za pracownika podlega "ozusowaniu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Ile dni urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Jakie są odsetki ustawowe od zobowiązań wyrażonych w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Spyra Marcin | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch zakładach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć VAT naliczony w związku ze sprzedażą dokonywaną z różnymi stawkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać obniżenia ceny towarów nabytych od zagranicznego dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać umowę o pracę zgodnie z art. 53 § 1 ust. 1b k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy dotacja otrzymana ze środków budżetu państwa podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej wynajem pokoi dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciele oprócz świadczenia urlopowego otrzymują również inne świadczenia urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w PKPiR należy zaksięgować zakupy wg. wyliczenia z SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej ma znaczenie dla zakresu egzekucji prowadzonej przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2006 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w stosunku do usługi świadczonej na Węgrzech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne