Questions and answers

Czy organ może odrolnić 500 m2 działki bez szczegółowego projektu zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy OPS musi wydać skierowanie o umieszczenie dziecka w DPS, czy PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy jest podstawa do wydania decyzji o odmowie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnej, której dochód wynosi 701,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pośrednik i sprzedawca odpadów są zobowiązani do składania sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy na zamkniętym, zrekultywowanym składowisku odpadów, można uzyskać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy upoważnienie wydawane jest wyłącznie pracownikom administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy przedsięwzięcie, dla którego uzyskano decyzje środowiskową musi być zrealizowane w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wywiad aktualizacyjny (cz. IV) z mieszkańcem DPS przeprowadza się co 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób powinny być pobierane próbki ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i zobowiązać do zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwe, aby jedną decyzję na zbieranie odpadów w części zmieniał starosta a w części marszałek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy dochód z działalności nierejestrowanej podlega utracie w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy należy pracownikowi socjalnemu wręczyć wypowiedzenie ze względu na likwidację etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może wymagać, aby intendent uzupełnił dokumentację za czas jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka jest procedura zniesienia obowiązku noszenia jednolitego stroju w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na jaka część etatu powinna być zatrudniona osoba na stanowisko nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy trzynasta emerytura, powinna być uwzględniana w dochodzie, przy wydawaniu zaświadczenia Czyste powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego w trybie art. 145 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek 400 zł za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2021/22 jest możliwość organizacji nauczania indywidualnego zdalnie na wniosek rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak długo może trwać kontrola przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy można wydać jedną decyzję w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej z dwóch tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak rozumieć art. 9(3) ust. 4 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powiadomić ZUS o fakcie przerwania urlopu rodzicielskiego płatnego przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy liczyć nauczycielowi wyższy stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak liczyć odpisy dla nauczycieli emerytowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć zwrot niewykorzystanej zaliczki pobranej w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł uczyć informatyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne