Questions and answers

Czy pracownika samorządowego po 60 roku życia można przesunąć do innej pracy na podstawie ustawy Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi, który pracuje jako opiekun nocny w internacie szkoły można przedłużyć czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy projekt zagospodarowania działki placu zabaw w miejscu publicznym wymaga opinii rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy proporcję w VAT należy stosować cały rok bez względu na ilość wystawionych faktur zwolnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną powinno mieć nadany odrębny NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przepisy wymagają by efakturę przesłał sprzedawca ze swojego emaila?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przy określaniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, należy uwzględnić składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przyrządy do produkcji tłumików i rur podlegają obowiązkowi oznaczania kodami GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje dotacja na ucznia przedszkola niepublicznego objętego nauczaniem domowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przyznając pracownikowi podwyżkę, należy wręczyć mu aneks, który następnie muszą podpisać strony stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy różnice groszowe wynikające z zaokrągleń są kosztem i przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spłacając udziały wspólników środkami trwałymi, spółka uzyska dochód ze świadczenia niepieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy starosta powinien czekać do ukończenia 90-dniowego terminu na uzupełnienie braków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy stół montażowy z napędem ręcznym jest maszyną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek przekazywania wyników badań TK i MR podmiotom kierującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy umowy zawarte na czas określony muszą zawierać datę końcową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wierzycielka, której komornik przekaże pieniądze na zaległe alimenty będzie musiała zwrócić świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wójt gminy jest zwierzchnikiem służbowym dla dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wójt powinien wydawać zarządzenie dotyczące prowadzenia ewidencji innych obiektów, niż obiekty hotelarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wspólnota może prowadzić centrum fitness?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy wykazując faktury flotowe w rejestrze sprzedaży mamy obowiązek ich specjalnego oznaczania w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zadania służby bhp można rozdzielić pomiędzy służbę bhp i specjalistę z zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zakład nie musi umieszczać etykiet na pojemnikach na odpady niebezpieczne z dniem 01.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy zakład pracy może skierować pracownika na testy na COVID-19 i za zgodą pracownika otrzymać wynik badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy zamawiający może dokonać zmiany umowy polegającej na rezygnacji z realizacji części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana zarządzającego zakładem pracy wymaga podpisania przez niego wszystkich instrukcji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy z uwagi na błędny NIP odbiorcy usług należy zrobić również korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie powinny być płacone składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką formę mogą mieć dokumenty związane z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką procedurę zastosować, jeśli inwestor wykonał instalacje zewnętrzne na działce, ale postanowił zamienić projekt budynku na inny gotowy projekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynagrodzenie z portalu zamieszczającego filmy podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę zastosować w stosunku do najemcy obciążając go za wodę i energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki dochód przyjąć do stypendium szkolnego, jeśli właściciel oddał ziemię rolną w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dodatki przysługują pielęgniarce za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie informację powinien zawierać protokołu udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie normy powinny spełniać stare regały, których roku produkcji pracodawca nie jest w stanie ustalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT i akcyzie ma podatnik który sprowadza do polski używany samochód osobowy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie powiązania należy wykazywać w nowym pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązkową politykę podatkową od 2021 r. i na jakim etapie legislacyjnym są te regulacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie usługi należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie usługi podlegają GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki miesiąc należy uwzględnić do podstawy obliczenia zasiłku opiekuńczego, jeśli nastąpiła zmiana etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy dyskontować miesięczne wydatki inwestycyjne w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak obliczyć intensywność zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak odwołać zarządzenie dyrektora OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkowana jest sprzedaż działki gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak potraktować zlecenie dodatkowych czynności w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinien wycenić bilansowo obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa zlecenie z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu nauczycielowi zatrudnionemu przez okres krótszy niż 10 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy, od której podatek odprowadzany jest w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wygląda sytuacja najemców lokali użytkowych w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak zakończyć budowę, jeśli pozwolenie na budowę było wydane przed podziałem działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie o wyłączenie z użytkowania budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy firma powinna w deklaracji VAT wykazać import usług i naliczyć i odliczyć VAT dokumentami wewnętrznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić działania redukujące lub ograniczające niekorzystne dla pracowników warunki mikroklimatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy zastosować stawkę krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy spółka która dokonuje sprzedaży zwolnionej ma obowiązki w WNT od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kto ma zwrócić nadpłacone zasiłki chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne