Questions and answers

Komu przekazać PIT-11 po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przejazd firmą uber można rozliczyć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy skierowanie kierowcy na badanie lekarskie i psychologiczne ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić czas pracy opiekuna nocnego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną do zbioru oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy na podstawie nowego PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego jest podmiotowym środkiem dowodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy gwarancja wadialna w trybie podstawowym może zostać podpisana podpisem zaufanym lub osobistym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówień na usługi inspektora nadzoru w danym roku w odniesieniu do różnych budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy można prowadzić zdalnie zajęcia w przypadku ich zawieszenia z innych powodów niż COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy z dotacji przedszkolnej można opłacić ubezpieczenie majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki miesiąc będzie miesiącem pierwszej aktualizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Któremu przedszkolu niepublicznemu należy wypłacić dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaklasyfikować w budżecie powiatu środki otrzymane z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak dokonać zmiany strony w decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracownik laboratorium może wrócić do pracy po przebytej chorobie nowotworowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel języka obcego zawodowego musi odbywać szkolenia branżowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak sformułować klauzulę o ochronie danych osobowych w umowie zawieranej z wybranym wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy na czas ewakuacji pracownikom należy zapewnić dodatkowe środki ochrony w przypadku złych warunków pogodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy inwerter fotowoltaiczny jest elektrosprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zarząd zlewni powinien ustanowić strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie inwestycje podlegają opiniowaniu IOWISZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Czy zgodne z prawem jest wykonywanie pracy pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, gdy są one wyłączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaka jest ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawia samojezdnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest transgraniczne przemieszczenie odpadów mosiądzu zgodne z procedurą informowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozumieć "domniemanie rzeczywistego właściciela"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy teren lasu, który ma być przeznaczony pod kopalnię piasku, powinien zostać wyłączony z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest zatrudnienie pielęgniarki oddziałowej po 0,5 etatu na dwóch oddziałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy teraz należy wykonywać 3 serie pomiarowe zamiast 2, jak to było dotychczas, np. pyłu ogółem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaką datę rozpoczęcia realizowania indywidualnego nauczania należy wpisać w orzeczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z sanacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć szkoła policealna w sytuacji zmiany formy i okresu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Którzy uczniowie z deklaracją języka mniejszości narodowej nie powinni być wykazani w SIO ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy umorzenie udziałów gminy w spółce prawa handlowego wymaga uprzedniej zgody rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Kto może poświadczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są warunki magazynowania katalizatorów zanieczyszczonych olejami silnikowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne