Questions and answers

Czy należy utworzyć rezerwę na niespłacany kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy uzyskać zaświadczenie o niekaralności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy w związku ze zmianą ilości godzin dydaktycznych podpisać z nauczycielem aneks do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy opodatkowanie usługi transportu międzynarodowego dwoma stawkami będzie prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy osoba, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne ma możliwość wyboru, gdzie ma być opłacana składka emerytalno-rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy o zamiarze likwidacji zerówki należy powiadomić wszystkich rodziców uczniów z kl. 1-8 i oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy oznaczenie „TP” należy zamieszczać przy sprzedaży na rzecz pracowników gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia spokrewnionego pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy instytucji kultury mają prawo do wynagrodzenia za czas przerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik obsługi może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikom, którzy nie mają stałego miejsca pracy, należy wypłacać delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownikowi należy wyrównać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy premię regulaminową należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przychody wolne od podatku (tzw. ulga dla młodych) podlega przepisom dotyczącym utraty/uzyskania dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy realizacja Programu ,,Wspieraj seniora" wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy sklep z częściami samochodowymi powinien oznaczać wszystkie swoje produkty kodem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż przez spółkę samochodu na rzecz małżonków powinna zostać oznaczona symbolem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stan epidemii pozwala na przedłużenie ważności okresowych szkoleń BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy stosowanie oznaczenia "EE" do usług świadczonych na rzecz podatników jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy studia katechetyczne mogą być dofinansowane ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy uczniowie kl. I-III mogą nadal realizować lekcje na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy usługa księgowa powinna być oznaczona w ewidencji GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w pierwszym roku zatrudnienia sumuje się okresy pracy od każdego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na podstawie dokumentów zbiorczych oznaczenie GTU ma zastosowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w związku z trwającą epidemią COVID-19 istnieje możliwość zastąpienia spisu z natury metodą weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w związku z usługami świadczonymi dla klienta z UE podatnik powinien zapłacić VAT na deklaracji VAT-9M?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku z zakupem obligacji PFR powstanie odroczony podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy za okres kwarantanny pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę, jeśli w tym czasie pracował zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy z ZFŚS można wypłacić dodatek do wynagrodzenia jako formę bonu świątecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie wyrzucić worki po dializie, którą wykonuje się w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jaką stawkę VAT stosować do śruty rzepakowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży waty cukrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakiemu oznaczeniu podlega dostawa alkoholu etylowego skażonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie przepisy bhp regulują zasady bezpieczeństwa dzieci podczas przerw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem wkładów mieszkaniowych spadkobiercom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zakwalifikować ścieki z czyszczenia przez firmę X miejskiej kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracowników wykonujących zawód medyczny w szpitalach jednoimiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne