Questions and answers

Czy członkowie izby gospodarczej powinni odprowadzać składki ZUS, jeśli pełnią swoje obowiązki bez wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dostawa i montaż czujników parkowania to usługa kompleksowa, na którą przysługuje zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktury zakupu z oznaczeniem VAT marża dla podróżnych należy wykazywać w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy i jakie są ograniczenia w zakresie dopuszczalności darowizn leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy izolacja domowa przerywa trwający urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy JPK_VAT powinnam oznaczyć refakturę za usługę publikacji artykułu reklamowego na blogu symbolem GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy klasyfikacja według PKD działalności zgłoszonej w CEIDG ma znaczenie przy identyfikacji numeru GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury zaliczkowej w przypadku zmiany przedmiotu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można płacić składki ZUS miesiąc przed terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przyznać pomoc rzeczową na zakup opału?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można udostępnić przyszłemu pracownikowi samochód służbowy przed rozpoczęciem świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew, które zacieniają powierzchnię uprawną ogródka działkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można wydłużyć okres 6-miesięcznego stażu urzędniczego w prokuraturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można zapłacić z opóźnieniem godziny przepracowane w nocy przy przesunięciu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nabywanie polis ubezpieczeniowych należy wykazywać w nowym pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od szkolenia zleceniobiorcy należy naliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ogrodzenie wybudowane wokół budynku należy opodatkować jak budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy organizacja międzyzakładowa jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy podmiot zwolniony z VAT przesyła nowy plik JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podstawę opodatkowania aportu można ubruttowić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po webinarowym szkoleniu okresowym BHP rzeczywiście istnieje konieczność osobistego stawienia się przed komisją?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przewodniczący rady gminy może odpowiadać na pisma oraz wnioski mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy przy budowie domu od wszystkich wydatków wspólnych można odliczać VAT w proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy dystrybucji ulotek reklamowych do domów przez agencję reklamową należy użyć grupowania PKWiU 73.11.12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przysługuje odwołanie od wystawionego upomnienia przedegzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy refaktura kosztów transportu firmy kurierskiej wymaga oznaczenia GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ryczałt z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych podlega oskładkowaniu w okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania podlega oznaczeniu GTU 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż palet drewnianych i nadstawek paletowych drewnianych należy oznaczać kodem GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż strzemion budowlanych kwalifikuje się do oznaczenia GTU w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy szatnie podstawową i przepustową można połączyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy towar musi zostać opodatkowany w kraju do którego został ostatecznie dostarczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy transakcje pomiędzy komandytariuszem a spółką komandytową podlegają oznaczaniu jako TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa opieki po wdrożeniu oprogramowania podlega pod GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługa świadczona przez kierowcę podlega oznaczeniu GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi doradcze należy oznaczać kodem GTU_12 pliku JPK_V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji oznacza się kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usługi związane z realizacją projektu należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy VAT jest kosztem podatkowym w momencie nabycia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne