Pytania i odpowiedzi

Czy składka ubezpieczeniowa podwyższa wartość początkową samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieprzyjęcie przez pracownika porozumienia o podwyższeniu wynagrodzenia skutkuje ustaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne do pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup samochodu osobowego, który stanowi zabezpieczenie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odnowienie się starego urazu jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy kobiecie w ciąży można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przy obliczaniu zaliczek na ryczałt 8,5% podatnik ma prawo pomniejszać podatek zapłacony w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy autopoprawka do budżetu wójta powinna być wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy darowiznę przekazaną na uczniowski klub sportowy można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób określić powierzchnię użytkową pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie w bilansie spółki przejmującej ująć różnicę pomiędzy aktywami i pasywami spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć z usługobiorcą umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przesunięcie samochodu między firmami małżonków wywoła skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy koszty ponoszone w lokalu tymczasowo niewynajmowanym stanowią koszty uzyskania spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wystawiania faktur między polskimi kontrahentami w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownikowi należą się diety i pokrycie innych wydatków tak jak przy delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik prowadzący bar powinien zarejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować w firmie wydatki na dokształcanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zwrot kosztów studiów doktoranckich stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaksięgować dokument potwierdzający sponsoring belgijskiej drużyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jaką karę może zastosować pracodawca wobec pracownika, który opuszcza swoje stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Głazowska-Dmitruk Julia | Aktualne

Jak należy obliczyć średnią wakacyjną nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na czas określony przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy od wypłacanego nauczycielom z ZFŚS świadczenia urlopowego naliczamy koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej wysokości poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku mienie prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć konsoletę cyfrową wykorzystywaną przy koncertach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota składek umorzonych przez płatnika stanowi przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe z rachunków za tankowanie na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż wózków widłowych, których zakup był sfinansowany dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT zawarty w cenie wody zużytej przez syna zmarłego lokatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup paliw dokonany na terenie Polski od zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób udokumentować sprzedaż posiłków pracownikom, jeśli częściowo ich koszt pokrywa pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co określa datę przeprowadzenia operacji gospodarczej zgodnie z art. 30 ust. 2 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jakich kosztach rodzajowych należy zaksięgować usługi marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak spółka zgodnie z MSSF powinna zaprezentować przychody zafakturowane tytułem opłat wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować na fakturze kontrahent obciążający nas kosztami szkolenia naszych usługobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakiej podstawie PINB może nakazać wstrzymanie użytkowania stacji bazowej telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Co może być karą za nieopłacenie czesnego przez słuchacza szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy legitymacja szkolna należy się słuchaczowi szkoły dla dorosłych po ukończeniu 24 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy osoba zagraniczna pełniąca w sp. z o.o. funkcje prezesa zarządu musi otrzymywać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie są koszty ubezpieczenia społecznego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może dokonywać wypłat pieniężnych zwycięzcom zawodów w miejsce nagród rzeczowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne