Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi spedycyjne świadczone dla kanadyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czym jest zakup książki w instytucji kultury np. Plan kont z komentarzem, do działu księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Z jakich przepisów wynika prawo odmowy przyjęcia kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Gdzie zaksięgować koszty poniesione na produkcję butelek, z których klient zrezygnował?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można kompensować należności i zobowiązania występujące z tym samym kontrahentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Od którego momentu nauczycielowi przysługuje wyższe wynagrodzenie z powodu awansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Wawrzeńczyk Monika | Aktualne

Czy opłata za wskazanie uprawnionego organu osoby korzystającego w leasingu operacyjnym jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka cywilna może zrezygnować z prowadzenia ewidencji paliwa za pomocą magazynówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co stanowi koszt podatkowy w przypadku uzyskiwanych za granicą przychodów z licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę VAT na usługi świadczone przez zatrudnionego na umowę o pracę obywatela Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dochody z wynajmu nieruchomości znajdującej się w USA podatnik powinien opodatkować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy zaprzestać amortyzacji bilansowej i podatkowej środka przeznaczonego do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pismo dotyczące wypowiedzenia stosunku pracy zwrócone przez pocztę wywołuje skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Głazowska-Dmitruk Julia | Aktualne

Jak należałoby zaewidencjonować potrącenie kary umownej w przypadku nieterminowej realizacji zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak należy wykazać w deklaracji VAT-7 import usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nauczyciel może odmówić stawienia się w szkole w dniu wyznaczonym przez dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Czy i kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje w przepisach definicja pracownika etatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Olińska Anna | Aktualne

Czy przeniesienie własności sieci wodociągowej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć dietę osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy dopuszczalne jest skorzystanie z preferencyjnej podstawy wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jakie są prawne możliwości przekazania dodatkowej kwoty na ZFŚS w Gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy z tytułu wygranej w loterii zorganizowanej przez pracodawcę, pracownik powinien zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor może powołać komisję socjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy mamy prawo odliczyć VAT z faktury, na której nie wskazano miejscowości wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto może dokonać sprawdzenia projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Czy występuje podatek dochodowy od działalności grup producentów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż towaru znajdującego się w Chinach dokonana pomiędzy polskimi firmami podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłatę dywidendy akcjonariuszom będącym osobami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zaświadczenie o niekaralności ma jakiś okres ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Głazowska-Dmitruk Julia | Aktualne

Czy nauczycielowi pracującemu także w soboty i niedziele przysługuje dzień wolny w tygodniowym planie lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą darowizna połowy samochodu dokonana przez syna na rzecz ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może odzyskać VAT związany z zaliczką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy import usługi szkoleniowej z Włoch (przeszkolenie z obsługi zakupionej maszyny) jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu wypoczynkowego uczniowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy sprzedaż maszyny rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie między liderem i partnerem usługi modernizacji stadionu miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła nieodpłatne świadczenie usługi pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dochodzi do importu usługi naprawy radiotelefonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną przez podmiot ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

CZy VAT od zakupów sfinansowanych kwotą pochodzącą od towarzystwa ubezpieczeniowego podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenia barterowe w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy warunkiem skorzystania z urlopu bezpłatnego jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Co oznacza według dyrektywy 2000/53/WE termin "wprowadzenie na rynek"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy powinniśmy zaliczyć odsetki od zobowiązań do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który porzucił pracę, należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie są zasady udzielania pracownikowi odpoczynku tygodniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka jest różnica między podróżą służbową (delegacją) a oddelegowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekwalifikowanie materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy grupa osób może występować jako jeden podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaną notą kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne