Pytania i odpowiedzi

Czy zaniechanie realizacji zamówienia wiąże się z korektą kosztów materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Na jakich warunkach podatnik VAT czynny może powrócić do zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dzierżawę lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu piwa dokonanego na potrzeby badania rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaklasyfikować wózek - Melex?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę renotwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować nieściągalne należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej pozycji PIT-11 należy wpisać wypłatę wczasów pod gruszą finansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i następnie przejść na emeryturę pomostową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Jabłońska Monika | Nieaktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi świadczenie pracy w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy powierzchnia tarasów i balkonów powinna być wliczana do obliczenia intensywności zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki oddział może być uznany za oddział integracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy zanim sąd dokona wpisu do KRS spółka komandytowa może zakupić grunt pod budowę domów na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedawanych budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w przypadku usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy po przeróbce samochodu ciężarowego VAT naliczony odliczony w momencie zakupu będzie podlegał korekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który nienależycie wykonywał powierzone obowiązki przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zakupu środka trwałego wraz z instalacją i montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie dyrektora w jednostce badawczo-rozwojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wyrazić zgodę na zmianę umowy na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć wysokość dodatku za pracę wykonywaną dwukrotnie w tej samej dobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wydatek na poczęstunek dla urzędników podczas przeprowadzanej kontroli można zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy chodnik jest nakładem na nieruchomość zwiększającym jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury zakupu dokumentującej opłatę abonamentową za mycie samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługi budowlane świadczone w kraju UE na rzecz firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki akt prawny reguluje zasady przechowywania oleju napędowego do wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Jak wyliczyć podatek od wypłaconej dywidendy w wysokości 200 000 zł.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KRŚT zakwalifikować oraz jaką przyjąć stawkę amortyzacji do zestawu autochodzik?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nabycie różnorodnych danych statystycznych należy traktować jako jeden, ten sam przedmiot zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi może ubiegać się o "wczasy pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak ustalić wartość udziału w spółce z o.o. przeznaczonego do dobrowolnego umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Na jakie cele Samorządowa Instytucja Kultury może przeznaczać przychody z prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy rozbiórka betonowej studni typu mogilnik wymaga pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy na wywóz w gotówce z Polski kwoty powyżej 10.000 euro wymagane jest zezwolenie dewizowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakie rodzaj usług zaliczyć druk ulotek reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w stowarzyszeniu należy księgować karty czasu pracy wolontariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

W jaki sposób należy określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakupioną aktualizację programu oraz dodatkowy pakiet na jedno stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć analizator spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możemy zestaw punktów mocowań przyjąć jako jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zawieszając prowadzoną działalność, podatnik powinien do należności za dzieło doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien fakturować sprzedawane zestawy produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługi polegające na wyszukiwaniu klientów na rzecz kontrahenta bułgarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty świadczą o zatwierdzeniu sprawozdania w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy kwota odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy za udział pracowników w zawodach sportowych w weekend należy się dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT i jak udokumentować transakcję najmu nieruchomości położonej we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć prowadzone na zlecenie dostawców różnego rodzaje promocje marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy opłata z tytułu umowy partnerskiej zawartej z firmą amerykańską stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią dla przedstawicielstwa przychód podatkowy odsetki od środków złożonych na lokatach bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopuszczalne jest sfinansowanie kosztu wycieczek dla pracowników ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy skorygować zaliczone do kosztów uzyskania przychodu koszty wytworzenia książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne