Pytania i odpowiedzi

Czy dodatkowa premia regulaminowa jest wliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła ponosi odpowiedzialność za kradzież w szatni szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie są zasady przyznawania lekarzowi pracującemu w SP ZOZ-ie urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek ustalić współczynnik proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługę transportową świadczoną na trasie Norwegia - kraje unii europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy traktować w rozliczeniu podatku VAT faktury wystawiane przez kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej grupie Klasyfikacji Środków Trwałych powinna znaleźć się instalacja technologiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT refakturowanie na niemieckiego kontrahenta kosztów ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy usługę typu call center świadczoną z terytorium Austrii należy rozliczyć w Polsce jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy na czas zdawania egzaminu specjalizacyjnego przysługuje lekarzowi płatny urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty studiów podyplomowych swojego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w PIT-36L za 2008 r. można odliczyć darowiznę na cele kultu religijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiego rodzaju szkody zabezpiecza ubezpieczenie OC doradcy podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są zasady udzielania pracownikowi urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy matka samotnie wychowująca dzieci może rozliczyć się w roku 2010 wspólnie z nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zaproszonym kontrahentom należy wystawić PIT-8C za bilety lotnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest limit łącznego czasu trwania kontroli skarbowej u przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zleceniobiorca powinien rozliczyć otrzymane częściowo odpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można delegować pracownika na studia zagraniczne i pokryć koszty jego kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy ująć w PIT-11 oraz w deklaracji ZUS wynagrodzenie wypłacane za grudzień danego roku w styczniu kolejnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa zlecenia musi określać konkretną kwotę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stosowany algorytm obliczania wynagrodzenia pochodzącego w części ze środków bezzwrotnej pomocy jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający musi wybrać kolejną ofertę, jeśli wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można dokonać zakupu sprzętu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób księgować wpływ oraz rozliczenie zaliczki dotacyjnej na kontach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód ciężarowy poza prowadzoną działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy w związku z utrzymującymi się upałami pracodawca może skrócić czas pracy pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy dalej amortyzować samochód, pierwotnie przyjęty do środków trwałych w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

W jaki sposób ująć w księgach faktury z Chin, Turcji czy Indii, do których nie ma wystawionego dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu (odsprzedaży) usług wyceny przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prowadzić ewidencję podatkową dla dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor SP ZOZ-u może wydać zakaz fotografowania i filmowania sprzętu i pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kto jest podatnikiem VAT z tytułu wynajmu nieruchomości - podmiot sprawujący zarząd, czy właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne