Pytania i odpowiedzi

Jak należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce zatrudnionej w trzech placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zatrudniać swoja matkę na zasadzie pomocy bez jakiejkolwiek umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować strugarkę grubościówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy otrzymane z FGŚP pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników będą przychodem do podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do jakiego paragrafu analitycznego zaklasyfikować maski ochronne i przeciwpyłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Adamek-Hyska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób można wprowadzić w zakładzie pracy zadaniowy system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zmniejszyć wymiar godzin nauczycielce powracającej do pracy z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy zawierać nową umowę w przypadku obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy cesja wierzytelności powoduje powstanie opodatkowanego przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość złożenia po terminie zeznania rocznego wspólnie z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakim rozdziale należy zaklasyfikować wydatek polegający na regulacji skarp (renowacji) stawu gminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Adamek-Hyska Dorota | Aktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku realizacji jednego zlecenia w styczniu i lutym, a drugiego od maja do lipca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować przychód pracownika, w sytuacji kiedy pracodawca opłaca opiekę medyczną po zakończeniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy u wspólników wnoszących do spółki swoją wiedzę powstanie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można koszty zakupu działki zwiększyć o zapłacone odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie PCC powstaną w związku z emisją weksla przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty poniesione na budowę parkingu na gminnym placu przylegającym do budynku naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak amortyzować ulepszony całkowicie zamortyzowany budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot towaru zakupionego przez klienta w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można ustanowić zastaw skarbowy na ruchomych rzeczach spółki z o.o. znajdującej się w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2016 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować towary, które idą na wystawy sklepowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy wydatki o charakterze socjalnym dla pracowników podwykonawcy stanowią w spółce koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy zarząd banku może zaskarżyć decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządu komisarycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Co oznacza zawieszenie działalności banku dla jego klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jak zaksięgować wykup zniszczonego samochodu od firmy leasingowej, a następnie jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować notę uznaniową wystawioną przez firmę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób stwierdzić wygaśnięcie decyzji orzekającej o utracie statusu i prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak należy sporządzić regulamin przyznawania nagród klientom w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w podatku dochodowym wiążą się z podpisaniem umowy testerskiej w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli środek trwały został wprowadzony do ewidencji w innej wartości niż powinien?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy z punktu widzenia u.o.r. oraz ustaw podatkowych spółka może zmienić rok obrotowy i politykę rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w księgach korektę składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie dokumenty w dziedzinie BHP należy przygotować na nowym placu budowy, gdzie pracuje kilka firm podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka jest data powstania przychodu z tytułu wpłat czesnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w zeznaniu rocznym należy wykazać dochody z pracy w Norwegii oraz dochód z najmu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć godziny nadliczbowe w czasie powodzi kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Z jaką datą zaksięgować przychód z tytułu wykonania usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

W jaki sposób należy uwzględnić wypłatę premii na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jakich uzgodnień wymaga budowa masztu do pomiaru prędkości wiatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywołają czynności dokonane z uchybieniem art. 230 k.s.h.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na remont pomieszczeń warsztatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka powinna wykazywać w księdze rachunkowej wydatki, które refakturuje, jak i same refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi budowlane zwolniony jest z ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować najem lokalu użytkowego spółce niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest potrącenie należności z tytułu kredytu bankowego z emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy ustalając urlop dla niepełnoetatowca należy stosować zaokrąglenie do pełnego dnia w górę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne