Questions and answers

Pod jaką datą zaksięgować w KPiR ubezpieczenie OC adwokata w przypadku opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakich przypadkach należy zwrócić pracownikowi pobrane z wynagrodzenia wpłaty do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek wykazać transakcje powiązane w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim okresie należy ująć faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać fakturę za intensyfikację sprzedaży i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT przekazanie bonu upominkowego dla pracownicy przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy można zatrudnić cudzoziemca, który jest studentem i czeka na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może spłacać dwie raty pożyczki miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączących zatrudnione u niego osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy taka konfiguracja może być prawidłowa, np. z uwagi na rotacyjne magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowy na usługi na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób gmina ma wyliczyć prawidłowo osiągnięty poziom uzyskany w roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

Czy przerwa między zwolnieniami lekarskimi, która przypada na weekend rozpoczyna nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nieprzekazane dzieciom do końca roku karty podarunkowe można zaksięgować na rozliczenia międzyokresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy lekarz opodatkowany kartą podatkową, może zatrudnić trzy pielęgniarki do pomocy przy zabiegach medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie powinny zostać przeliczone kwoty do zwrotu z tytułu delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaki złożyć raport do ZUS za miesiąc, gdy zleceniobiorca nie świadczy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wykazać w PKPiR sprzedaż mieszkania zakupionego do działalności jako towar handlowy w poniższym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić jubileusz za 35 lat pracy, jeśli pracownik dostarczył dodatkowe świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co pracownik gminy ma zrobić, aby pozyskać dane dot. wywiezionych ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki jest obowiązujący okres przechowywania w dokumentach szkoły kopii umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu dla pracownika niepełnosprawnego, którego wymiar etatu zmieniał się w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak postępować w firmie z odpadami stanowiącymi szybkie testy na COVID-19 dla pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy darowizna na rzecz DPS może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata dywidendy spółce matce podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można dokonać przelewu przed wystawieniem faktury zaliczkowej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługi architektoniczne podlegają obowiązkowemu stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy karty paliwowe powinny być zasilane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na fakturze pro forma można stosować adnotację "mechanizm podzielonej płatności"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zmieniły się od listopada 2019 r. zasady opodatkowania VAT przy obrocie np. smartfonami czy konsolami do gier?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na czym może polegać nieodpłatna pomoc prawna podczas odwołania od decyzji I instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne