Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób jest klasyfikowany uczeń realizujący indywidualny tok nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może amortyzować budynek OSP uzyskany nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy bhp zabraniają przepychania palet z towarami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy poręczenia kredytu w spółkach powiązanych w Polsce podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich okolicznościach wykonawca może złożyć nowy przedmiotowy środek dowodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Jakie informacje powinny się znaleźć na karcie samokontroli pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy oddanie w bezpłatne używanie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym rodzi skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy odmówić ubezpieczenia na okres 90 dni, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pracownikom sprzątającym w ramach dnia ziemi należy uzupełnić badania medycyny pracy o czynniki biologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaka powinna być procedura postępowania, jeśli poszkodowany zgłosił uwagi do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca powinien zwolnić nauczyciela, który choruje dłużej niż 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim wymiarze nauczycielka może wykorzystać urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka będzie procedura zbycia udziałów gminy w magistrali?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy liczba badań wykonanych przy użyciu aparatu USG musi być podawana w comiesięcznych wykazach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą może wystawić zapotrzebowanie na produkty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kiedy należy ująć korekty faktur w związku z tzw. korektą paliwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy kosztorysowanie robót drogowych oraz rozliczanie inwestycji należy opodatkować 5,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy sprzedaży materiałów budowlanych podatnik może stosować kasę rejestrującą starego typu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek naliczony, gdy fakturę korygującą otrzymano wcześniej, niż duplikat pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy podatnik może zakupić budynek przemysłowy i jego najem opodatkować 8,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ująć w PKPiR wydatki na przystosowanie nieruchomości w stanie deweloperskim do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą należy zaksięgować zmniejszenie kapitału podstawowego spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ująć w PKPiR korektę kosztów dokonaną w związku ze zmniejszeniem dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej zasadzie rozliczać w kosztach wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję wytworzenia i zużycia prądu wyprodukowanego przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować i wykazać w bilansie zysk fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić miejsce pracy pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy faktura elektroniczna z załączonym protokołem nadal jest fakturą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy strażnik miejski ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakup nieruchomości przez państwową osobę prawną wymaga uzyskania zgody organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy należy zwrócić Urzędowi Skarbowemu niedopłatę podatku w kwocie 2 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowany jest wynajem krótkoterminowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę za usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura korygująca in minus w związku z odprowadzaniem ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego która była należna kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne