Pytania i odpowiedzi

Czy nabycie urządzeń z montażem i rozruchem od dostawcy ze Szwajcarii stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy komornik może przeprowadzić eksmisję w okresie ochronnym, jeśli powód znajdzie pomieszczenie dla eksmitowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Pluta Krzysztof | Nieaktualne

Czy producent ma obowiązek umieścić nr rejestrowy substancji w karcie charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Co należy rozumieć przez podnoszenie kwalifikacji pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wymagane jest opracowanie mapy akustycznej, jeżeli łączna liczba mieszkańców pięciu miast przekracza 100 000?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy pracodawca może udostępniać stażyście dane pracownika objęte ochroną danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT powoduje sprzedaż towaru nabytego jako gratis dodawany do innego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy w fundacjach i zrzeszeniach można stosować konto kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie umowa zbycia udziałów w spółce polskiej zawarta pomiędzy spółkami norweską i brytyjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu koszt wynajęcia mieszkania dla udziałowca spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu pod budowę drogi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować usługę opracowania strony www?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób można zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość początkową budynku mieszkalnego należy ustalić według udokumentowanych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak najkorzystniej podatkowo można przeprowadzić przekazanie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy powinien zostać naliczony na podatek od osób fizycznych z tytułu usługi nieodpłatnego transportu chorego do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy zakup towarów należy wpisać do PKPiR dopiero po ich otrzymaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może rozliczyć w danym roku podatkowym kwotę mniejszą niż 50% straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wartość noclegu pracownika w hotelu podczas podróży służbowej stanowi dla niego opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakim dniu powstaje przychód w przypadku sprzedaży kosmetyków przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak opodatkować albumy o wartości 45 zł netto za sztukę rozdane kontrahentom firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej, jeśli mieszkał i był zameldowany w podarowanym domu przez 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty szkolenia o tematyce księgowej stanowią przychód członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy remont rozliczany rachunkowo w czasie może być też podatkowo zaliczany w koszty przez ten sam okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy jest możliwe precyzyjne wyliczenie wynagrodzenia pracowników, skoro jest ono naliczane jest w walucie obcej (euro)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z tytułu zawarcia przedwstępnej umowy na sprzedaż akcji powstanie przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup kurtek z logo formy może być ujęty w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług opłacanych zaliczkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód agenta pośredniczącego przy zawieraniu umów sprzedaży towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć dla celów zaliczenia w koszty w przypadku wystawienia faktury wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazanie produktów w ramach patronatu medialnego stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować wydatki ponoszone przez współwłaścicieli wynajmowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podmiot udzielający gwarancji, poręczeń do pożyczek powinien działać w formie spółki prawa handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prezes spółki z o.o. może pełnić swoją funkcję społecznie (bez wynagrodzenia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym wywiera umowa użyczenia nieruchomości zawarta pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wliczyć do stażu pracy, odbycie służby wojskowej stosując obowiązujące od 2005 r. przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie obecnie obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych dla stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy szkoła średnia może udzielać instruktarzu z zakresu BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik, który z winy nieumyślnej wyrządził szkodę w mieniu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy premia uznaniowa powinna być wliczana do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien potrącać większą zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zajęcia terapeutyczne mogą być wykonywane w ramach umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstanie u spadkobierców obowiązek podatkowy z tytułu zasiedzenia przez spadkodawcę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przyczyny uzasadniają zmianę rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy kierowcy należy się wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek ustalenia tożsamości osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty transportu należy wliczyć do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W jakiej pozycji w bilansie należy ująć saldo rachunku administrowanego przez firmę brokerską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonuje refakturowania usługi prania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce z tytułu sprzedaży znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy potraktować fakturę za usługę przewozu promem od kontrahenta z siedzibą na Cyprze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć 50% nieobecności w szkole ucznia w miesiącu, by orzec, że nie spełnia obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W którym momencie refundacja okularów korekcyjnych dla pracownika, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien wymagać dostarczenia zapytania o karalność od nowo zatrudnianego pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Ilu opiekunów ma zapewnić opiekę dzieciom przedszkolnym podczas spacerów na terenie przedszkola i poza nim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od obcokrajowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który jest w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy spółka miała obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2009?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy menedżer może się zrzec wynagrodzenia, które przysługuje mu z tytułu kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Z jakiego funduszu socjalnego powinien korzystać nauczyciel, pobierający tylko rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne