Pytania i odpowiedzi

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka dobrze postąpiła ujawniając w 2010 r. środek trwały - działkę, a następnie zwiększając jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podatnik dokonujący zwrotu uszkodzonych towarów kontrahentowi z Turcji, może wystawić fakturę proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej towary nabyte celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na przygotowanie izby pamięci z okazji 150-lecia firmy stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowca autobusu komunikacji miejskiej może przejść na samozatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy możemy wyksięgować niedopłatę składek ZUS w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dla istniejącego zakładu można na wniosek wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaki numer PKWiU z 2008 r. należy w 2010 r. zastosować do usługi sprzątania, oczyszczania ulic i placów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługa magazynowania na terenie Polski dla kontrahenta z zagranicy jest opodatkowana w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do przeliczenia faktury dokumentującej nabycie towaru i koszty transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie za usługę pozyskiwania kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy na podstawie kosztorysu można wycenić koszty remontu i modernizacji, jeżeli wykonawca wystawił fakturę bez wyszczególnienia wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż pracownikom telefonów komórkowych, które spółka otrzymała od operatora w ramach abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanej maszyny produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okulary ochronne do komputera powinny być sprzedawane ze stawką 7% jako wyrób medyczny, czy też ze stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy zachodzi obowiązek złożenia sprawozdania z wypadku do pracy do GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek na wykonanie kominka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy mogę wnoszony aport w postaci przedsiębiorstwa wycenić w następujący sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie praktyczne zastosowanie ma art. 163 ust. 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi obsługi technicznej, wynajem sprzętu i catering?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy możliwa jest realizacja inwestycji drogowej, pomimo jej przebiegu przez udokumentowane złoże piasku kategorii C1?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Król Lidia | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać zwrotu zaliczki i wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy kompelmentariusz może być zatrudniony w spółce komandytowo-akcyjnej na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak policzyć czas pracy pielęgniarki, która pojechała na dwudniowe szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy farmaceucie zatrudnionemu w aptece przysługuje prawo dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Do jakich zdarzeń szkoleniowych należą warsztaty i szkolenia odbywane w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt "?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wydrukowanie ulotek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób obciążyć partnerów konsorcjum kosztami zapłaty wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kapitał zapasowy podlega wyłączeniu przy połączeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy zamawiający podpisuje umowę wyłącznie z liderem konsorcjum czy z każdym wykonawcą wchodzącym w skład konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Łukaszewicz Andrzej | Nieaktualne

Czy obywatel Czech prowadzący w Polsce działalność handlową powinien zarejestrować działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej kolejności wypłacić świadczenie po śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy pracownicy korzystający z basenu uzyskują opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wymagania muszą spełniać szafy do przechowywania materiałów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Jak nadleśnictwo powinno rozliczyć inwestycję związaną z odwodnieniem terenu szkółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób określić, iż przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną, a nie publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia składek odprowadzanych do niemieckiego systemu emerytalnego na załączniku do PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy studia podyplomowe płacone przez bezrobotną osobę fizyczną można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy urządzenie alarmowe oraz system monitorowania podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w 2009 r. poprawne jest użycie kursu średniego NBP do przeliczania obrotów na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy mogę skorzystać z możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, skoro jestem małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką wartość energetyczną powinny zawierać napoje dostarczane pracownikom w warunkach mikroklimatu gorącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione na zorganizowanie festynu dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy udziałowiec może dokonać zasilenia kasy spółki i czy będzie to rodziło jakieś skutki w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wymianę plafonu zniszczonego podczas transportu do klienta można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczone umorzone odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy wydatki za rozmowy telefoniczne stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak księgować i zaliczać kosztowo wydatki na materiały remontowe oraz straty w środkach trwałych i obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu obrotowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy karty charakterystyki może przetłumaczyć tłumacz przysięgły, który jest w firmie zatrudniony na etacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Gdzie powinny być opodatkowane usługi świadczone dla firmy czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można udzielić pracownikowi urlopu ponad ustawowo określony wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jakich terminach tak ewidencjonowane maszyny i urządzenia podlegają inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne