Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć zwrot podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za czerwiec wypłacone terminowo do 10 lipca stanowi koszt uzyskania przychodu w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy koszt opłaty konkursowej oraz koszt wytworzenia wyrobów wystawionych do konkursu może zostać uznany za koszt reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

W którym miesiącu podatnik zobowiązany jest uwzględnić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie powinnam odliczyć VAT z faktury dokumentującej sprzedaż publikacji abonamentowej na 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej kolejności pracodawca ma obowiązek potrącać zadłużenia pracownika i do jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy należności wobec samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dostawy mediów podlegają umorzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co stanowi podstawę do obliczenia nagrody jubileusowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy skierować pracownicę na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego ciążą na jedynym udziałowcu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy uzyskiwanie wynagrodzenia agencyjnego skutkuje utratą statusu małego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwotę premii można pomniejszyć o 1% za każdy dzień, w którym pracownik nie świadczył pracy z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką datę zatrudnienia należy wpisać w arkuszu oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przeniesie praw autorskich należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaki jest termin sporządzenia i przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy świadczenia na rzecz kandydata na pracownika w postaci biletów i noclegów stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić potrącenie z wynagrodzenia zasadniczego pracownika, gdy w trakcie miesiąca zmieniono mu wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenie noclegowe należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować przychody uzyskane z tytułu sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczamy diety za czas podróży krajowej związanej z podróżą zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy w KŚT zaliczyć sorter bilonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup narzędzi remontowo-budowlanych i zakup artykułów dekoracyjnych należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na zakup i wymianę nowej witryny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo przekazać firmę członkom rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę za usługę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie konsekwencje niesie za sobą propozycja zmiany ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy przeniesienie praw autorskich na instytucje kultury należy zakwalifikować do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy faktura zaliczkowa może być zaksięgowana w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu należy dokonać wydatku z tytułu zwrotu prowizji bankowej na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż samochodu ciężarowego TIR dokonaną na rzecz rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla mediów związanych z wynajmem lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy producent maszyny może oznaczyć ją znakiem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak oznakować w zakładzie pracy pola odkładcze, miejsce na gaśnice, stałe miejsca pojemników na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki, jakie podatnik ponosi w związku otrzymaniem dotacji mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dokonując zapłaty za udziały należy potrącić 19% podatku od ceny sprzedaży/przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy obliczaniu różnicy do opodatkowania należy uwzględnić VAT w cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w drodze licytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek dostarczenia mleka pracownikom zatrudnionym w szkodliwych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak należy zaokrąglać kwoty w podatku od nieruchomości i w opłacie marszałkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę przyłączeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaka jest opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbieranie, transport lub odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ZUS może dokonać zaliczenia wpłaty na poczet należności o wcześniejszym terminie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel, uczący dziecko upośledzone w domu, podczas choroby tego dziecka, powinien otrzymywać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Serafin Teresa | Aktualne

Jakie działania należy podjąć starając się o odszkodowanie za nieudany zabieg chirurgii plastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnionej przy pracy sezonowej należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w księdze rachunkowej zakup paliwa i części do maszyn na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie szkolenia okresowe z BHP powinien przejść ładowacz nieczystości stałych w firmie komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy pracownikowi sezonowemu należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne