Pytania i odpowiedzi

Do jakiej grupy kosztów należy zaliczyć produkty żywnościowe zakupione na przygotowanie potraw w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaka będzie data powstania przychodu, jeśli zamówienie realizowane jest w trzech transzach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki okres zatrudnienia uwzględniany jest w przypadku nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy od nagrody pieniężnej należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakie sposób podatnik powinien refakturować na podmiot z Tajwanu koszty biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie CIT rozrachunki między osobą fizyczną a spółką, do której wniosła aportem przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy uwzględnić w odpisach amotyzacyjnych wartość VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wykonanie projektu budowlanego stanowi usługę budowlano-montażową w rozumieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy uczestnictwo w certyfikowanym kursie ds. płac podlega nowym przepisom dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozumieć zwrot "może być opodatkowane" zawarty w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nagrody uzyskane przez pracowników w konkursie zakładowym powinny być opodatkowane i ozusowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie oświadczenie należy napisać, bądź wyegzekwować od introligatora, przy oddawaniu arkuszy ocen do oprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkowane będą przychody ze sprzedaży w 2010 r. działki budowlanej nabytej w roku 2006, a jak od roku 2007?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć likwidację środka trwałego i sprzedaż nieruchomości, na której był on posadowiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy inkubator przedsiębiorczości może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy refundacja wynagrodzeń z OHP w przypadku ewidencji przychodów jest przychodem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przekazanie karmy dla zwierząt na rzecz schroniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakimi dokumentami podatnik musi dysponować w celu potwierdzenia dokonania WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką dokumentacją powinien dysponować pierwszy z dostawców w transakcji trójstronnej, żeby mieć prawo do wykazania WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu niezamortyzowana część sprzedanego środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi można potrącić z pensji kwotę na zapłatę mandatu za złe parkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania prawne należy podjąć, jeżeli spółka gromadzi nieczystości ciekłe w wyrobiskach pocegielnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy firma ma obowiązek zaksięgować fakturę zakupu materiału dokonanego przez pracownika, na które nie wyraziła zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać przychody w przypadku współpracy dwóch osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 faktura sprzedaży towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje w przypadku sprzedaży maszyny wykonanej przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy członkowi wspólnoty mieszkaniowej należy udostępnić dane dotyczące zużycia mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Jak przyjąć do środków trwałych zestaw głośników kupiony w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zwrotu VAT z tytułu korekty faktury VAT przy braku zasadności jego naliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Proszę powiedzieć jakie kroki mamy podjąć abyśmy mogli uruchomić elektroniczny sposób przekazywania deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jakie są wymagania BHP w zakresie przechowywania butli ze sprężonym azotem i uzupełniania azotu w akumulatorach hydraulicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Z jakim dniem nastąpi zaliczenie podatku nadpłaconego w roku ubiegłym na poczet zaliczek dotyczących roku następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy ująć w kosztach fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy autor projektu budowlanego może zostać uznany przez organ stroną postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy maszyna o wartości 120.000 zł nabyta przez małego podatnika może być zamortyzowana jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo refakturował na nową spółkę koszty mediów i czynszu leasingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż wysyłkową opierającą się tylko i wyłącznie na przedpłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi sprzątania posesji zewnętrznej i parkingu wraz z odśnieżaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić dyrektor szkoły, w przypadku w którym jeden z niepełnoletnich uczniów szkoły nie uczestniczy w zajęciach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem mającym ustalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli praca ta wynosiła np. 30 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi w dniach wyjazdu na konferencje płatnego zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kasetony reklamowe zwiększają wartość budynku, a jeśli nie, to jak je zaklasyfikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej czynność pozorną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy opodatkować dochody z tytułu zakupu i sprzedaży walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy jednostka władająca nieruchomością na podstawie trwałego zarządu jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wystawić uczennicy duplikat świadectwa z klasy pierwszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak obowiązki ciążą na firmie, dla której usługi wykonały firmy z Belgii oraz Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacje otrzymywane z urzędu miasta należy wykazywać w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy należy opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do wykazu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie powinny być opodatkowane przychody z najmu, w przypadku zaległego czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmiana proporcji udziałów w spółce powoduje powstanie obowiązku podatkowego w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zasiłki z tytułu niezdolności do pracy uzyskane w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy węzeł betoniarski stanowi budowlę na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nieoprocentowana pożyczka, która jest przeznaczona na cele statutowe podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne