Questions and answers

Czy postawienie zewnętrznych automatów na obszarze stacji paliw wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy potrącenie na rzecz komornika na wniosek pracownika można traktować jako potrącenie dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli przy użyciu kart i ich czytników jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy remont torów kolejowych polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego wymaga zgłoszenia robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy spółka cywilna, która zatrudnia małżonkę wspólnika musi odprowadzać składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy studentce poniżej 26 lat zatrudnionej na umowie zlecenia przysługuje zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy stypendia sportowe podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkolenia branżowe nauczyciele mogą odbywać w soboty i w wakacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy szkole podstawowej można nadać imię patrona szkoły z inną datą niż data rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w dniach egzaminu VIII klas pozostali uczniowie mają wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w rachunku zysków i strat należy wykazać podatek dochodowy zapłacony za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wystarczy postanowienie SO o oddaleniu apelacji do wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zgoda na nadanie nazwy ulicy jest obligatoryjna i musi być na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaką dotację powinna przekazać gmina na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi czyszczenia kostki brukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakiego rodzaju podmioty lecznicze posiadają 14-cyfrowy numer REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jakiej wysokości powinien być krawężnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe spoczną na podatniku, który odziedziczy mieszkanie po ciotce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie tygodniowe pensum powinien mieć nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaki przyjąć system wyliczania dodatku terenowego, kwotę dzielić na 30 dni, 31 dni czy na ilość dni roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy postąpić w przypadku faktury błędnie wystawionej o 2 miesiące za wcześnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć zakup samochodu z USA, jeżeli był on przewożony przez Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy księgować wynagrodzenia i dotyczące ich składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy traktować decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kontekście podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować przychód powstały w wyniku zrefakturowania kwoty franszyzy redukcyjnej na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zakwalifikować koszt opłaty za czynności geodezyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak powinien zachować się bank w przypadku otrzymania środków w formacie split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować VAT za styczeń i luty 2018 r. w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować w programie księgowym daty faktur i raportów kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Jak rozliczać w spółce komandytowej pożyczkę uzyskaną od wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na czym będzie polegało wykonanie ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Według jakich reguł należy ustalać zaciąganie zobowiązań wieloletnich w samorządowych instytucjach kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

W jakiej dacie należy dokonać korekty importu usług i z jakiego dnia zastosować kurs przeliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne