Pytania i odpowiedzi

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za licencję na użytkowanie programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można zrobić przed 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy pracownikowi wybranemu do rady gminy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie skutki wywoła umorzenie przez pożyczkodawcę odsetek od pożyczki udzielonej osobie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor chcąc zmienić sposób użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do odsprzedaży usługi organizacji imprezy integracyjnej w Pradze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie skorygować świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach mogą pracować w różnych systemach czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi, który odszedł ze szkoły na rentę przysługują świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć rachunek za import towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy podatek w deklaracji jest niższy od faktycznie należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką datą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z rozszerzeniem programu kadrowego o dodatkowe moduły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wypłatę zryczałtowanego wynagrodzenia za udział w organach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług sprzątania placów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jeden z małżonków może drugiemu sprzedać maszynę i następnie zlikwidować działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak zlikwidować umorzone w całości wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zamówienia nieprzewidywalne należy traktować jako zamówienia odrębne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jakich wartościach ująć w księgach rachunkowych przejętą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku urodzenia martwego dziecka przysługuje dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze dwóch tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ustalić ekwiwalent za odzież własną i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy emeryci będą mogli uzyskiwać przychody po 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaką metodą przeprowadzić w Urzędzie Miasta inwentaryzację bilansową składników majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy firma realizująca projekt rozwojowy może przesuwać momenty wydatkowania otrzymanych środków pomiędzy kolejnymi latami budżetowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy mieszkanie, które nie zostało wprowadzone do ewidencji może być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak należy ująć w PKPiR zakup kamieni szlachetnych stanowiących lokatę środków pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do zakupienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jakie skutki będzie generowała umowa zawarta z dłużnikami umowy o świadczenia wzajemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Jaką stawkę w 2011 r. należy zastosować do sprzedaży jaj gęsich żywych, pierza i zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną i z jakiego dnia kurs zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy audyt energetyczny zwiększy wartość inwestycji w związku z realizacją projektu Termomodernizacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jaki model z literatury nadaje się najlepiej do oceny sytuacji ekonomicznej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć ile wyniesie wynagrodzenie z tytułu powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pobyt w szpitalu powoduje obniżenie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę jawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakich przypadkach bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozwiązać spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozumieć datę likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinni dokonać rozliczenia wspólnicy pozostający w spółce cywilnej z występującym wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować kolację wigilijną z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kto może wykonywać kontrolę szczelności i wytrzymałości węży do gazów spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zapłacone odsetki od sumy wekslowej będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w odniesieniu do spółki i udziałowców w przypadku obniżenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prawo do tytułu prasowego należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować wydatki na projekty dotyczące widowiska multimedialnego organizowanego przez instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w 2011 r. na usług przechowywania dokumentacji i utylizacji odpadów drobiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować wydatek poniesiony na nabycie wyposażenia w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przyczyną upadłości firmy może być zła sytuacja finansowa, mimo braku zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za towar nabyty od firmy szwajcarskiej, posiadającej niemiecki NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinienem rozliczyć się z przychodu ze sprzedaży drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca może ustalać stawkę kilometrówki niższą od wynikającej z przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co wchodzi w skład wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy istnieje konieczność utwardzania dojścia i dojazdu do budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez osobę fizyczną odzieży używanej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usług gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie składniki bierze się pod uwagę przy naliczaniu dodatku uzupełniającego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zawarcie umowy o przelew wierzytelności ma wpływu na uprawnienie do obniżenia składek na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne