Questions and answers

Jaki przyjąć dochód do zasiłku rodzinnego z tytułu zakończonego urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak liczyć dochód osobie młodocianej w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy wykazać zakup części do maszyny z AliExpress, na który nie wystawiono faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak właściwie zaklasyfikować odpady zużytych maszyn produkcyjnych z zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć podstawę zasiłku opiekuńczego i wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien założyć nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy spółka powinna wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy sprzedaż lokalu może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie organ ma orzec o rozbiórce samowolnie wybudowanego obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Na jakim druku należy wydać duplikat świadectwa szkolnego, ukończenia klasy V w 1988 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy organ podatkowy powinien wstrzymać naliczanie odsetek w przypadku opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy są nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od którego dnia należy liczyć zmianę stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakich okolicznościach dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne na podstawie zgodnej woli stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jakim czasie należy opublikować nagranie z sesji wraz z napisami w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

W jaki sposób dokonywać szacowania wartości dostaw podobnych w świetle nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób poprawnie unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bagatelnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób udowodnić że zbiornik wodny powstał legalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób właściciel centrum handlowego może pozbyć się porzuconego na parkingu wraku samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy burmistrz jest uprawniony do wnioskowania o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor może wydać zarządzenie o zawieszeniu najmu pomieszczeń szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Lasy Państwowe i nadleśnictwa klasyfikują się jako jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy nauczyciel może częściowo świadczyć pracę i częściowo pobierać zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy premia inwestycyjna w SSE przechodzi na kolejne lata podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy rodzic może być obecny na lekcji on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zatrudniony na podstawie umowy zlecenia może być członkiem PKZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zmiana największej masy odpadów stanowi istotną zmianę która będzie wymagała kontroli WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak poprawnie wypełnić załącznik CIT/WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wpisać w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy w przypadku pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy do podstawy chorobowej nauczyciela wliczyć dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy podmiot zarządzający składowiskiem powinien wystąpić z wnioskiem o skrócenie terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy zostaje dochowany termin płatności opłaty za usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto może udzielać poradnictwa socjalnego zgodnie z art. 47 ust. 3 u.p.s. w ramach interwencji kryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy administrator nieruchomości i wspólnota mieszkaniowa są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy bank może kopiować lub skanować dowód osobisty klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może prowadzić ewidencję rachunkową klienta na podstawie skanów dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy gmina może zwolnić w części z podatku od nieruchomości, sklepy zlokalizowane na terenie wiejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można dokonać zmiany lasu prywatnego na rolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela na czas określony, do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel może wybierać pojedyncze dni urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może rozliczać różnice kursowe w PKPiR jednym dowodem wewnętrznym w sytuacji przedstawionej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pomoc z programu operacyjnego opisana w pytaniu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na urlop, aby uniknąć wypłaty ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne