Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za prace dla lekarza okulisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jest jakiś akt prawny lub normatywny, który klasyfikowałby produkty spożywcze pod względem grupy ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaką część straty może odliczyć przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy istnieje leasing operacyjny bez opcji wykupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy rezygnacja z bonów towarowych z ZFŚS powinna być poprzedzona aneksem w regulaminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy "13" powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można sfinansować i zaliczyć w wykorzystanie ZFŚS wydatek na doradztwo w zakresie działalności socjalnej pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można córce zmarłej pracownicy wypłacić odprawę pośmiertną, mimo że nie nabywała prawa do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób rozliczać czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy szkolenie okresowe bhp bezwzględnie musi zostać przeprowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy spółka wodna, wchodząc w skład związku spółek wodnych, zachowuje osobowość prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nowozatrudnieni pracownicy mają prawo do bonów świątecznych sfinansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć opłaty leasingowe w części kapitałowej i odsetkowej metodą wewnętrznej stopy zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy należy przeprowadzić konkurs na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy ująć w informacji ZUS IWA pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy spółka może odliczyć cały VAT przy wykupie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy starosta może odwołać dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w pomieszczeniu bez sufitu (lub z sufitem ażurowym) może być urządzona szatnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zaksięgować dodatkowe wyposażenie do leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować spieki z tworzywa sztucznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu wyposażenia mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy wykazywać w bilansie pozycje aktywów i pasywów wg skorygowanej ceny nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy rabat bez faktury stanowi przychód operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak poprawnie obliczyć wysokość diet dla radnych, których kadencja zakończyła się 12 listopada 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy interfejsy CAN lub sterowniki ECU są sprzętem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy dofinansowanie do projektu przyłącza gazowego jest dochodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy korekta rozliczeń z ZUS wpływa na prawidłowość rozliczenia podatku w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować etykiety z butelek, z opakowań wielokrotnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy należy wydać nowe decyzje dla wszystkich rodziców biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić na rzecz firmy belgijskiej refakturę dotyczącą zwrotu kosztów zorganizowanej konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wprowadzenie na rynek nowych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy opłacenie koncertu, który odbył się na spotkaniu z kontrahentami, może być uznane za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak ewidencjonować zwrot kosztów podróży oraz faktury dotyczące odbytego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy należy udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy spółka z o.o. otrzymuje nieodpłatne świadczenie, jeśli nie płaci wynagrodzenia prezesowi i członkom zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do której części akt osobowych należy wpiąć podanie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup narzędzi i wyposażenia pracownika stanowią koszty podatkowe pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Którą z cen należy uznać za prawidłową - zapisaną słownie czy liczbowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż skrobi dokonaną na rzecz bułgarskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak zabezpieczyć pracowników myjących okna wewnątrz budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest potrącanie premii uznaniowych w dowolnych kwotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wykonywanie napraw gwarancyjnych przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w podstawie wyliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić drugi etat pracownika w danym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sporządzenie sprawozdania finansowego może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy informacje o dochodach składane w oświadczeniu do ZFŚS mogą być weryfikowane przez komisję socjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy ZUS może zakwestionować prawidłowość zakwalifikowania zawieranych umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca jest obowiązany sporządzić deklarację zgodności dla maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podmioty powiązane mogą udzielać sobie oprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich formalności musi dopełnić spółka, chcąc zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy renta uzupełniająca zasądzona pracownikowi z masy upadłości podlega zwolnieniu od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak najkorzystniej rodzice powinni przekazać synowi swoje udziały w założonej przez nich spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne