Pytania i odpowiedzi

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu koszty noclegu pracowników, którzy zostali wysłani do pracy w innym mieście?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zaległe składki potrącone w 2007 r. powinny być rozliczone w tym roku, czy należy korygować 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w koszty działalności księgować całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prokurent powinien pobierać wynagrodzenie z firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki ponoszone na rzecz pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce przez spółkę-siostrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym miesiącu powinniśmy wykazać przychód z faktury, gdy data sprzedaży usługi to 30.01, a data wystawienia - 2.02.

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu ornego wraz z zabudowaniami podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak wycenić weksle kaucyjne na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób właściciele spółki jawnej rozliczą się z podatku dochodowego i VAT w przypadku sprzedaży spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dowóz pracowników do miejsca zatrudnienia stanowi przychód pracownika i jest opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak ewidencjonować otrzymywane zaliczki na poczet mieszkań od potencjalnych nabywców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy księgowa w spółce z o.o. może prowadzić kasę spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak poprawnie wypełnić dokument ZUS ZSWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakich przypadkach możemy mówić o sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować przychód powstały z tytułu świadczenia w Turcji usługi remontu statku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić proporcję odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną z tytułu opłaty licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nowo zatrudniony pracownik może domagać się wypłaty dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu torby na narzędzia dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wykonawca może złożyć wykaz usług wykonanych oraz referencje wystawione przed zakończeniem wykonywania tych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kto w obecnym stanie prawnym jest organem I instancji do wydania pozwolenia na budowę zjazdu z drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy znajomość przepisów przeciwpożarowych nabyta w ramach szkolenia okresowego jest wystarczająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy wyliczyć przychód pracownika, który otrzymał od pracodawcy bilet sieciowy na przejazdy pociągiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z tytułu dokonywanej jednorazowo sprzedaży połowy bliźniaka jego właściciel stanie się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wystawić prawidłowo refakturę z tytułu mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup przez polską spółkę usług rozpoznania rynku od spółki angielskiej podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy wykaz wykonanych robót ma być sporządzony przez wykonawcę czy przez podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody ze sprzedaży akcji zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek uregulować wszystkie należności ZUS od byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy materiały budowlane zakupione przez podwykonawcę w celu napraw gwarancyjnych są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę walutową wystawioną przez polskiego podatnika VAT na rzecz jego polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną z tytułu WNT, jeśli dostawca wskazał na niej wszystkie swoje numery NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy prawo podatkowe reguluje w jakiś sposób dokonywania wyceny na cele podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nakładów poniesionych na modernizację garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy paczki świąteczne podlegają oskładowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakim potrąceniom podlega dodatek dla mianowanego urzędnika służby cywilnej, wypłacany z rezerwy celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy laboratorium medycznej diagnostyki laboratoryjnej dedykowane ludziom może wykonywać badania analityczne u zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak ustalić wskaźnik proporcji do częściowego odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownica szkoły może odejść na zasiłek przedemerytalny i na jakiej podstawie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ująć w PKPiR wydatek na projekt architektoniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownicę w ciąży, która dostarczyła fałszywe zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na wybudowanie parkingu z podjazdem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup opon do busa można zaliczyć do kosztów eksploatacji samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zapłacić podatek od sprzedaży domów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup zagranicznych czasopism od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne