Pytania i odpowiedzi

Czy jako wartość początkową budynku można przyjąć wartość wynikającą z operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przychód w postaci bonu towarowego przyznanego pracownicy na urlopie wychowawczym należy wykazać na formularzu PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszt wynajmu pokoju dla zleceniobiorcy będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić koszt nabycia odłączonej części gruntu, która zostanie sprzedana?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy na rękawicach ochronnych musi znajdować się oznaczenie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Z jakim kodem wykazać w ZUS kobietę, która w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym urodziła kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przy zakupie meleksa można skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Domański Zbigniew | Aktualne

W jakim terminie powinny być wypłacane alimenty z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy odsetki od dywidendy, które wypłacamy udziałowcowi należy wykazać w deklaracji VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy ZUS zapłacony przez pracodawcę z tytułu udzielenia świątecznych zapomóg pracownikom stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT umowy finansowe świadczone przez lombardy zawarte w 2010 r. z terminem spłaty w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wynagrodzenie w umowie o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie są warunki przechowywania dokumentów ze szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy kontrakt menedżerski zawarty z cudzoziemcem podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić kary nagany pracownikowi, który jest objęty ochroną związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy transakcja zamiany praw do emisji CO2 EUA na CER podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy się wynagrodzenie za dzień wolny, udzielony pracownikowi z tytułu zakończenia podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować zakup przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować dostawę urządzenia wraz z instalacją dla podatnika niemieckiego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Jak należy rozliczyć otrzymaną od kontrahenta czeskiego fakturę za usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak należy potraktować usługi pozyskiwania klientów w Polsce na rzecz firmy szwajcarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury w związku z otrzymaniem zaliczki przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Kto w SP ZOZ może dysponować kartą bankomatową i dokonywać nią operacji gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy istnieją przepisy określające okresy najdłuższej ekspozycji na hałas?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak rozliczyć rok podatkowy, gdy spis z natury sporządzony jest zamiast na dzień 31 grudnia na dzień 31 stycznia roku następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy egzamin przeprowadzany na zakończenie kursu zawodowego powinien być opodatkowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który otrzymał faktury, na których niepoprawnie wpisano nazwę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu przy umowie dzierżawy znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Wynagrodzenie prezesa spółki a składki na ubezpieczenia społeczne.

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krzyżanowska Anna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć odsetki za zaległy czynsz dzierżawny obwodu łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Ile dni urlopu należy się pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usług bezpośrednio związaną z organizacją eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można pracownikom wypłacić na święta gotówkę zamiast bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca może zlikwidować etat radcy prawnego w ramach restrukturyzacji zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak powinna wyglądać struktura służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić dodatkowego urlopu pracownikowi socjalnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować zwrot pieniędzy po reklamacji za drabinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy ubezpieczenie kredytu w banku jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie koszt odpłatnego "przejęcia" klientów innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przyjąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy spółka może uznać przedpłaty za przedawnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty odzieży i sprzętu dla uczestników konkursu sfinansowane przez sponsora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy wydatek na słodycze zakupione na poczęstunek w trakcie spotkania z kontrahentami może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy z wyjazdu służbowego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić urlop szkoleniowy dla pracownika, który rozpoczął naukę przed 16 lipca 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować wartość zakupionego wyposażenia do ksiąg inwentarzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki usunięcia nieprawidłowości w procesie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawił fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować świadczone na rzecz odbiorców z Norwegii usługi reklamowe i elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne