Pytania i odpowiedzi

Jak należy postąpić, jeśli kontrahent nie chce wystawić nam faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie przedawniają się majątkowe roszczenia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwiększyć odpis podstawowy na ZFŚS w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować różnice kursowe powstałe na koncie zespołu 6?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik aby mieć możliwość kwartalnego składania deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi marketingowe świadczone na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku, który zamierza zakończyć działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT opłatę za winietę w zakresie dróg znajdujących się na terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielce, która poszła na urlop macierzyński w sierpniu przysługuje urlop uzupełniający w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W którym momencie kwota przedpłaty stanowi podstawę do VAT dla wystawiającego fakturę i odbierającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć na gruncie VAT usługę koszenia trawy rolnik, który jest czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można najpierw zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a później udzielić urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak rozksięgować zysk uzyskany przez grupę producencką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik w stosunku do usług szkoleniowych w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zwrot towaru dokonany na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki, aby zaistniała jako zdarzenie wywołujące skutki na gruncie PCC musi być zawarta na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot kosztów za paliwo wypłaconych osobie zatrudnionej na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć objęcie oraz zbycie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który rok przebywa na bezpłatnym urlopie może po pół roku wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak opodatkować dochody rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru z włoskiego oddziału producenta z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy postulat "uzupełnienia składu osobowego w zakładzie" może być podstawą do wszczęcia sporu zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy środki z ZFŚS wypłacane pracownikom na święta podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Czy wspólnicy mogą z mocą wsteczną zrezygnować z wynagrodzenia należnego za pełnioną funkcję członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można stosować wobec maszyn wykupionych z leasingu degresywną metodę amortyzacji lub stawkę indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy przyjąć do środków trwałych komputer wraz z oprogramowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku należy zastosować do umowy o dzieło na prawach autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w ramach poczęstunku kontrahenta obiadem i alkoholem podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawką amortyzować wiatę blaszaną związaną na trwałe z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy opodatkować i udokumentować zużycie lub przekazanie na cele reprezentacji towarów nabytych w drodze WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób uczelnia powinna wykazywać w deklaracji podatku dochodowego przychody należne od studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować rozliczenia z pracownikami z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Jagodziński Michał | Nieaktualne

Czy ofertę należy odrzucić, jeśli wykonawca wpisał termin realizacji w tygodniach, a zapis w specyfikacji był w dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT wywoła wniesienie dopłaty do kapitału w formie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykonawca składający ofertę może, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa, utajnić formularz cenowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy się dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy prowadząc hurtownię istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zwolnionemu pracownikowi należy się z ZFŚS paczka lub ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkoły zobligowane są do opracowania kodeksu etyki nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracodawca może w ciągu roku podjąć decyzję o utworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odpis dokonywany na ZFŚS stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy pracodawca powinien dokonać korekty list płac oraz deklaracji PIT-4, PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy karą upomnienia a karą nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak należy dokonać korekty podatku zapłaconego bez potrącenia składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłata odprawy w kwocie wyższej niż w Kodeksie pracy stanowi koszt uzyskania przychodu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć amortyzację zmodernizowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca będzie zobowiązany do wpłat na PFRON, w przypadku zatrudnienia 8 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak zaksięgować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie są zasady wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakim miesiącu wykazać nadwyżkę darmowego paliwa, które znajdowało się w pożyczonym przez spółkę zbiorniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dostawa mieszkania może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć fakturę korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie normy czasu pracy obowiązują księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje rachunkowe wynikają z przekształcenia pożyczki na podwyższenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy formularz przyjęcia odpadów metali może zawierać informacje o wielu kodach odpadów kupowanych na skupie złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowopowstałej sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jako wartość początkową budynku można przyjąć wartość wynikającą z operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne