Pytania i odpowiedzi

Czy opłata za zajęcie pasa drogowego będzie zwiększała wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług najmu oraz dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie darmowych katalogów reklamowych stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor może obciążyć spłatą pożyczki męża nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakim koncie należy zaewidencjonować koszty poniesione na ulepszenie budynku (wykonanie szybu windowego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Gdzie znajduje się zarządzenie resortowe w sprawie wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak zaklasyfikować według KŚT i amortyzować zamrażarkę do rur?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy odsetki przekazane są dla firmy kosztami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy wypłacona staroście z końcem kadencji odprawa podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie należy udzielić nauczycielce urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Jak klasyfikować złoża kruszywa żużlowego na hałdach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nadywkonania usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie komputera dokonane pomiędzy podatnikami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu faktury za usługi wsparcia w sklepach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży zestawi do ratownaia załogi okrętów podwodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do usługi wstępu do salonu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina jest stroną postępowania w sprawie usunięcia drzewa z nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy darowizna na rzecz szwajcarskiej organizacji pożytku publicznego może zostać odliczona od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej kolejności należy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach wypłacana jest odprawa emerytalna dla pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot VAT-u powiązanego z otrzymaną dotacją do środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy zapłacony czynsz w przerwanym leasingu operacyjnym będzie dalej kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ZUS może umorzyć należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

W jakim momencie mogę zaliczyć w koszty VAT od nie zapłaconych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakie konto zaksięgować korektę wystawioną w styczniu do faktury wystawionej w grudniu ubiegłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć usługę reklamową nabytą od firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy odprowadzać podatek od nieruchomości od budowli, która stanowi integralną część budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie okresy można zaliczyć do stażu pracy w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez ważnego badania lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor jest zobowiązany przydzielić nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym etacie nowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż pieniądza elektronicznego do ostatecznego nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować wprowadzenie nowego przedsiębiorstwa od syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od najmu samochodu znajdującego się w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki płacone od pożyczki otrzymanej od spółki babki podlegają przepisom o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć przekazanie dochodu ze sprzedaży biletów na rzecz osoby niepełnosprawnej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę bezpłatnego użyczenia sprzętu drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy usługi turystyczne mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakup oprogramowania należy wpisać do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki okres amortyzacji należy przyjąć do wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi refakturowanie na spółkę kosztów poniesionych przez handlowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie przepisy regulują zakaz palenia papierosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak ustalić koszt podatkowy z tytułu sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką kwotę opodatkować, gdy pracownik otrzymał z ZFSS 350 zł na Wielkanoc i 400 zł na Boże Narodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna udzielenia zwolnienia z pracy na 2 godziny bez zachowania prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel musi jednocześnie przebywać na urlopie bezpłatnym w szkole A i w szkole B?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak obliczyć średnią z nadgodzin nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne