Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć wynagrodzenie dla sędziego za organizację jednodniowego turnieju brydżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć umowę zlecenia zawartą z niepracownikiem na kwotę 100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku gdy w danym miesiącu będą dwie wypłaty po 122 zł, należy potrącać koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany ma prawo do dodatku za specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek stosować zryczałtowany podatek od zawieranych umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć rachunek do umowy zlecenia na kwotę 50 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia należy naliczyć składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać terminarz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak uregulowany jest urlop wypoczynkowy młodocianego pracownika odbywającego praktyczną naukę zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy VAT należny od zakupu oprogramowania od dostawcy fińskiego będzie jednocześnie VAT naliczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien ponownie składać podanie o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być wnioskodawcą świadczenia socjalnego dla swojego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy organ prowadzący może naliczać dodatkową opłatę za godziny dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dochodzi do dostawy w przypadku oddania nieruchomości (z budynkiem) byłej żonie w związku z rozwodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać korekty zmniejszającej sprzedaż na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z pracownikiem, który pracuje na pełny etat można zawrzeć drugą umowę na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Kto może być zwolniony ze szkolenia wstępnego bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Na jakich zasadach można oddelegować pracownika do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku brygadzisty działu musi otrzymywać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatków wywoła dysponowanie przez córkę środkami zgromadzonymi na rachunku matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy organ może rozpatrzyć wniosek o umorzenie, jeżeli wpłynął on przed terminem płatności opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dla zaliczenia okresu nauki w technikum do stażu pracy, wystarczy świadectwo ukończenia technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy dziecku przysługuje świadczenie z ZFŚS po zmarłej matce rencistce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na 0,65 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor musi występować do organu prowadzącego o założenie hydrantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik słusznie udokumentował odszkodowanie notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można przyjąć wartość początkową w wysokości wynikającej z operatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy licencja na transport międzynarodowy stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mimo braku odbioru prac budowlanych, należy wystawić fakturę VAT za te prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Kiedy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak skorygować fakturę VAT wystawioną z niewłaściwą stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy wypadek, do którego doszło poza godzinami pracy pracownika może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak należy postąpić z pracownikiem podczas przekształcania zakładu budżetowego w jednostkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na określenie miejsca świadczenia usługi ma wpływ stałe miejsce prowadzenia działalności przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę transportu z Polski do innego kraju UE świadczoną na rzecz kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż mieszkania stanowiącego w firmie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zniszczenie samochodu stanowiącego w firmie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop wypoczynkowy lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży maszyny nabytej w 2006 r. wraz z przedsiębiorstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie zapisy mogą pojawić się w regulaminie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe połączenia działalności dwóch NZOZ-ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaklasyfikować wyposażenie sal wiejskich w meble oraz sprzęt AGD?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy opłata za zajęcie pasa drogowego będzie zwiększała wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług najmu oraz dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne