Pytania i odpowiedzi

Jak na gruncie VAT potraktować usługę transportową świadczoną na terenie Polski na rzecz kontrahenta bułgarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy wycenić nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne - niezawinione?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy i na jakiej podstawie może być wypowiedziana umowa o pracę - dyrektorowi jednostki organizacyjnej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT opodatkować wykonanie katalogu na rzecz oddziału PAN we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Aktualne

Jak wynagrodzić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawką zastosować do usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług audytu sprzętu do badań RTG podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać wierzbę ozdobną, która jest składnikiem bukietów i kompozycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie dodatkowe przy prowadzeniu spraw rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przedłożone rachunki i inne pokwitowania wpłat powinny być przetłumaczone na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy współpracujący ze sp. z o.o. handlowiec na podstawie umowy agencyjnej może pobierać gotówkę za sprzedany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wydatki na dostosowanie pomieszczenia do potrzeb studia można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Po ilu dniach od zatrudnienia, pracownik obsługi może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w związku z kwotą nadpłaconego podatku pracownika, Spółka powinna skorygować listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłaty dodatków specjalnych należy przyjąć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego??

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić informację podatkową PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie otrzymane za prowadzenie spraw spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile wynosi termin rozpoczęcia budowy inwestycji, dla której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Dorska Dorota | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zaksięgować faktury, jeśli jednostka ma prawo do częściowego odliczenia VAT zgodnie z ustaloną proporcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy należy rozwiązać z pracownicą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jaka dokumentacja powinna być sporządzona w momencie zakończenia prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać badanie skuteczności zerowania urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy istnieją wzory, według których należy przygotować "Plan reagowania w sytuacjach awaryjnych/zagrożeniach"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można zastosować degresywną metodę amortyzacji dla wynajętego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę transportu towaru zakupionego w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki podatnik musi spełnić aby móc skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wypłacone kwoty świadczeń pieniężnych (świątecznych) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT będzie w 2011 r. opodatkowana dostawa piernika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak w budżecie gminy należy ująć nagrodę dla nauczyciela przyznaną przez kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi dotyczące przygotowania zwłok do pogrzebu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy poniesione dłużnika koszty egzekucji stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości od kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży maszyn po likwidacji działalności gospodarczej będzie przychodem z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie za dodatkowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie podatki należy zapłacić z tytułu zakupu udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakim kosztem są kary za nieprzestrzeganie warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można odstąpić od umowy z powodu braku płatności ze strony zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy VAT od faktury na eksport jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od dodatków socjalnych należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w PKPiR należy zaksięgować różnice remanentowe ujawnione na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pożar budynku można zakwalifikować jako działanie żywiołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela może być rozliczone w ramach pracy twórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego, trzeba dokonać korekty podatku odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W której pozycji pasywów bilansu powinno się wykazać część niewykorzystanego zysku netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży wód niegazowanych oraz naturalnego soku z brzozy z dodatkami i bez dodatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne