Pytania i odpowiedzi

Czy przelew z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów z okazji świąt jest opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w jednej placówce oświatowej może pracować małżeństwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wycenić materiał ujawniony w czasie inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy można zakupić towar handlowy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaewidencjonować koszty remontu prowadzonego przez kilka okresów sprawozdawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak ująć w księgach odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji zakup nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Według jakiego kursu należy wycenić rozchód waluty z rachunku dewizowego prowadzonego zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy opłaty z tytułu umowy faktoringu należy księgować bezpośrednio z wyciągu w koszty, a fakturę tylko do rejestru zakupów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wypłata dla pracownika kwot, które opłacił kartą, wg kursu jakim go obciążono jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować odsetki za nieterminowe płacenie zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy spółka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z ujęciem w aktywach bilansu kosztów emisji akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaki dokument należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym w przypadku wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop podczas wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy świadectwo pracy jest niezbędnym dokumentem do otrzymania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy usługi związane z poprawą kondycji fizycznej mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach wypłacany jest zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na wysokości potrzebują dodatkowych szkoleń wysokościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy jest limit na kwotę darowizny przekazywanej przez członków rodziny z I grupy podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować urlop wychowawczy niepłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może zwrócić pracownikowi poniesiony przez niego koszt dokształcania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie wykonuje czynności opodatkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usługi zimowego utrzymania posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż w Polsce biletów wstępu na zagraniczne imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować od 2011 r. do usług budowlanych i remontowych świadczonych na rzecz osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi doradcze na rzecz pomiotu z Wielkiej Brytanii, musi rejestrować się do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować i ewidencjonować sprzedaż oprogramowania klientom z kraju, z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usług kulturalnych świadczonych przez agencję artystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy wynajmie powierzchni biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie rozliczenia WNT wywoła wystawienie faktury korygującej do zera przez kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługa renowacji witraży wykonywana w obiekcie zabytkowym będzie podlegała zwolnieniu od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy darowiźnie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU obowiązuje w 2011 r. dla ryb mrożonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób mogę nabyć obrazy od artysty, który nie ma zgłoszonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT dostawę znajdującego się w Polsce mieszkania dokonaną na rzecz mieszkanki Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi nadzoru archeologicznego podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi remontu statku na terytorium Polski oraz poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować podwieszenie siatki metalowej pod dachem wynajmowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakimi stawkami VAT powinny być opodatkowane poszczególne formy działalności prowadzonej przez szkołę tańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu wydatków należy opłacić lekarza z zakresu medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży i przewożenia towarów na terenie państw Unii Europejskiej należy opłacać cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy fakturę korygującą ująć w miesiącu jej wystawienia, czy w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować darowiznę nie zamortyzowanego jeszcze samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak ująć w księgach handlowych kradzież całkowicie zamortyzowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić wyrównanie za 14 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ewidencjonować promocyjną sprzedaż kosmetyków przez hurtownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy umowa zawarta z pracownikiem na dofinansowanie jego studiów będzie zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy osobie, która nie jest pracownikiem w momencie przyznawania świadczeń, należy się świadczenie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podlega karze złożenie w urzędzie skarbowym PIT-11 bez NIP pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak proporcjonalnie wyliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania cmentarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy traktować dla celów amortyzacji grunty pod cmentarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne