Pytania i odpowiedzi

Czy do prowadzenia lombardu wymagane są dodatkowe zaświadczenia, uprawnienia bądź koncesje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoba pobierająca rentę strukturalną może jednocześnie pobierać rentę rodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w ramach konserwacji - czyszczenia kolektora należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wystąpi obowiązek w podatku od towarów i usług z tytułu cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydawanie gratisów w formie drinków lub napoi jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy potraktować zwrot kosztów remontu sklepu dokonany przez firmę z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy zakład budżetowy powinien naliczyć VAT od dotacji przedmiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka może zakwalifikować koszty poniesione na wytworzenie darowanego wyrobu do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy rada gminy powinna ponownie ustalić wynagrodzenie burmistrzowi wybranemu na kolejną kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nieodpłatnym przekazaniem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy intendentka jest uprawniona do otrzymywania świadczeń z ZFŚS jako emeryt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla budynku mieszkalnego, zajętego wyłącznie na potrzeby niemieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak biuro podróży powinno rozliczyć sprzedaż biletów wstępu do aquaparku w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować świadczenie z ZFŚŚ w postaci sfinansowania wycieczki dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT niezrealizowanie przez klienta wydanego mu bonu towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy należy wystawiać faktury korygujące i kiedy w związku ze zmianą stawki na 23% od 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za licencję na użytkowanie programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można zrobić przed 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy pracownikowi wybranemu do rady gminy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie skutki wywoła umorzenie przez pożyczkodawcę odsetek od pożyczki udzielonej osobie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor chcąc zmienić sposób użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do odsprzedaży usługi organizacji imprezy integracyjnej w Pradze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie skorygować świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach mogą pracować w różnych systemach czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi, który odszedł ze szkoły na rentę przysługują świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć rachunek za import towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy podatek w deklaracji jest niższy od faktycznie należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką datą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z rozszerzeniem programu kadrowego o dodatkowe moduły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wypłatę zryczałtowanego wynagrodzenia za udział w organach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług sprzątania placów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jeden z małżonków może drugiemu sprzedać maszynę i następnie zlikwidować działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak zlikwidować umorzone w całości wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zamówienia nieprzewidywalne należy traktować jako zamówienia odrębne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jakich wartościach ująć w księgach rachunkowych przejętą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku urodzenia martwego dziecka przysługuje dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze dwóch tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ustalić ekwiwalent za odzież własną i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy emeryci będą mogli uzyskiwać przychody po 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaką metodą przeprowadzić w Urzędzie Miasta inwentaryzację bilansową składników majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy firma realizująca projekt rozwojowy może przesuwać momenty wydatkowania otrzymanych środków pomiędzy kolejnymi latami budżetowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy mieszkanie, które nie zostało wprowadzone do ewidencji może być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak należy ująć w PKPiR zakup kamieni szlachetnych stanowiących lokatę środków pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do zakupienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jakie skutki będzie generowała umowa zawarta z dłużnikami umowy o świadczenia wzajemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Jaką stawkę w 2011 r. należy zastosować do sprzedaży jaj gęsich żywych, pierza i zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną i z jakiego dnia kurs zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy audyt energetyczny zwiększy wartość inwestycji w związku z realizacją projektu Termomodernizacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jaki model z literatury nadaje się najlepiej do oceny sytuacji ekonomicznej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć ile wyniesie wynagrodzenie z tytułu powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pobyt w szpitalu powoduje obniżenie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę jawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakich przypadkach bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozwiązać spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozumieć datę likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinni dokonać rozliczenia wspólnicy pozostający w spółce cywilnej z występującym wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować kolację wigilijną z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kto może wykonywać kontrolę szczelności i wytrzymałości węży do gazów spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zapłacone odsetki od sumy wekslowej będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne