Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może potrącić z wypłacanego wynagrodzenia kwotę ubezpieczenia grupowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód z nieodpłatnego otrzymania licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie uprawnienia przysługują nauczycielce, która przebywała na urlopie macierzyńskim i dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić z amortyzacją jeśli zmiana przepisów jej dotyczących weszła w życie po jej rozpoczęciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydatki poniesione na nabycie udziałów w nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik postąpił prawidłowo, traktując transakcję jako krajową, a nie jako eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kancelaria prawna ma obowiązek wprowadzenia w 2011 r. rejestracji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Do kiedy podatnik powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zwolnienia podmiotowego w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy należy złożyć VAT-Z do urzędu skarbowego, aby od 1 stycznia 2011 r. być podatnikiem zwolnionym podmiotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może zrzec się prawa do samochodu wprowadzonego do majątku spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik ma prawo do zastosowania przy sprzedaży samochodu metody opodatkowania VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak sprzedający powinien potraktować umowę bezpłatnego użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Ile godzin powinni przepracować dozorcy w miesiącu styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób dokumentować wykorzystywanie w Polsce maszyn budowlanych i samochodów zakupionych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy koszty dotyczące projektu zrealizowane przez partnera należy księgować na kontach pozabilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jakim momencie powinna nastąpić sprzedaż samochodu (jako używanego), aby była ona zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie sortowania i liczenia banknotów, świadczone na rzecz banku, korzystają ze zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób osoba niewidoma może obecnie składać oświadczenia woli wobec banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Białek Tadeusz | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować zużyty silikażel?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak należy przeprowadzić proces rozwiązania rezerwy na ryzyko ogólne i na jakiej podstawie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

W której kolumnie PKPiR podatnik powinien zaksięgować dzierżawiony kserokopiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę spółki cywilnej i kontynuować działalność przez jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dieta naliczona za delegację jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są pieluchy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mogę rozliczyć we wniosku VZM faktury dotyczące remontu wynajmowanego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od momentu przejęcia pracowników mogą oni otrzymywać świadczenia z ZFŚS u dotychczasowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy plan nawożenia dla fermy trzody chlewnej musi być sporządzany co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można wystąpić z wnioskiem do ZUS o umorzenie kosztów egzekucyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa finansowego podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy materiały, które kupujemy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia należy wykazać w deklaracji VAT-UE jako towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku usług czyszczenia wentylacji obowiązek podatkowy w VAT powstaje w sposób szczególny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi edukacyjne będzie mógł w 2011 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek specjalny powinien być wliczony do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zdefiniować pojęcie "maszyna w ruchu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować transport towarów z Finlandii do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy na pełnoletnią osobę, która ma własne dziecko, przysługują świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy prywatne muzeum może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy prawa autorskie do oprogramowania powstałego na bazie innego oprogramowania będą podlegały amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak partner powinien zaksięgować środki otrzymane od projektodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie zasady rządzą transportem poszkodowanego pracownika do jednostki świadczącej pomoc medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy wprowadzający sprzęt ma obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu w punkcie serwisowym za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż licencji do krajów trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód podatkowy ze sprzedaży licencji udzielonej na wieloletni okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku wykupienia od kontrahenta z USA kredytów na zakup zdjęć przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik rozliczający się kwartalnie zobowiązany jest dokonać korekty odliczonego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w przypadku zbiegu egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy usługi doradztwa żywieniowego mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości powinna być opodatkowana 22% podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy przychód brytyjskiego kontrahenta z tytułu otrzymania zapłaty za zakup licencji podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielka ma prawo do emerytury bez względu na wiek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy są podstawy prawne do potrącenia należności za mandat z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Do jakiej grupy zakwalifikować dodatkowy osprzęt o wartości ponad 3500 zł do maszyny użytkowanej w leasingu.

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne