Questions and answers

Czy oświetlenie ewakuacyjne podlega przeglądom tak samo jak urządzenia przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pobyt w ZOL stanowi przesłankę do wydania decyzji o odmowie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podczas przerw od pracy w komorze roboczej pracodawca może polecić pracownikom wykonywanie innych prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy Polak który uzyskuje przychody wyłącznie w Holandii musi w Polsce złożyć zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po zwolnieniu z pracy pracownik może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawcy grożą kary za nieprzyjęcie zgłoszenia pracownika dot. wypadku w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy producent obuwia ochronnego ma obowiązek dostarczyć deklarację zgodności UE wraz ze środkiem ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy spółka postępuje prawidłowo dzieląc usługi i stosując różne stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż energii elektrycznej, dokonywana w ramach refaktury, podlega oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż makulatury w postaci uzyskanych z niszczenia ścinek należy oznaczać kodem GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sp zoz ma obowiązek zgłoszenia zmiany numeru PKD do rejestru REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy staż finansowany ze środków EFS utracamy, czy bierzemy pod uwagę i dzielimy przez 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy usługa komponowania muzyki do gier podlega oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa polegająca na sprawowaniu stałego nadzoru w zakresie BHP powinna być oznaczona w pliku JPK kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługa sprzedaży, transportu i pompowania betonu podlega mechanizmowi podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługi w zakresie prac rozwojowych należy oznaczać symbolem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uzyskanie talonu podlega pod ustawę o VAT i zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy VAT opłacony przez tajskiego kontrahenta może być odliczony przez polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w okresie stanu epidemii istnieje możliwość przeprowadzenia zebrań wspólnoty mieszkaniowej na odległość?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w spółce komunalnej transakcje z głównym księgowym, niebędącym członkiem zarządu, należy wykazywać z kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wystarczające jest posiadanie umów o prowadzenie PPK on-line w serwisie TFI PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy zajęcie wynagrodzenia za pracę obejmuję wypłacany przez pracodawcę zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zakup programu komputerowego od kontrahenta z Australii podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłek stały przysługiwał w wysokości proporcjonalnej za 6 dni, jeśli wnioskodawca, który przebywał w ZOL zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zgromadzenia wspólników można w czasie stanu epidemii zwołać w trybie tradycyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Do kiedy można stosować sześciofluorek siarki SF6 w rozdzielniach elektrycznych i systemach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Gdzie w nowym JPK VAT należy wykazać korektę do faktury na "odwrotne obciążenie" od strony sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak amortyzować środki trwałe, które są przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką należy przyjąć podstawę do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana sprzedaż kartek świątecznych, do których dołączona jest próbka suszu konopnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT ma zastosować firma w przypadku wynajmu mieszkania na okres 6 miesięcy osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać dekarz wykonujący pracę przy użyciu butli z gazem propan - butan?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakim kodem GTU powinny być oznaczone usługi dotyczące projektowania i utrzymania stron internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak oblicza się termin ważności e-recepty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak opodatkować opisane w pytaniu mieszkania znajdujące się w budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować opisany w pytaniu budynek ośrodka zdrowia będący w posiadaniu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo zarejestrować na karcie ewidencji czasu pracy pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć dotację za listopad i grudzień dla sąsiedniej gminy po aktualizacji październikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zakwalifikować namalowanie linii wydzielających miejsca postojowe w oparciu o przepisy prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne