Pytania i odpowiedzi

Z jakiego pensum obliczyć dodatek za trudne warunki kierownikowi warsztatów szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAY od prezentu przekazanego klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka może samodzielnie przeprowadzić likwidację (archiwizację) dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy podatnik powinien uwzględnić fakturę VAT korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy Spółka może zaliczyć nadpłatę w rozrachunkach z Urzędem Skarbowym do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi administracji za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak skorygować faktury wystawione przez sprzedającego, jeśli błąd nastąpił w nazwie produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy budowa grobowców jest kwalifikowana na gruncie VAT jako roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Oskładkowanie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymaną przez pracownika nadpłatę podatku należy ubruttowić?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy szkolenia organizowane dla urzędu pracy, płatne z budżetu, podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy dla spółki polskiej powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi wywozu ścieków samochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych można dokonać na podstawie protokołu przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy na fakturze wystawionej na NFZ za usługi zdrowotne istnieje obowiązek wpisywania PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę abonamentową za okres styczeń 2011 r. - grudzień 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie stawki należy zastosować do wydania pracownikom w 2011 r. towarów zakupionych w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż używanego wózka widłowego firmie, która dostarczy nowy wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę należy stosować do usług kosmetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, by zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wtórnik mapy do celów projektowych można uznać za inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo wynajmujące leśniczówki swoim pracownikom na cele mieszkalne, korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi, który nie złożył w terminie zgłoszenia VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu towarów oddanych do sklepów bezpłatnie, w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć wniesienie przez spółkę z o.o. nieruchomości do powiązanej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są obowiązki gminy w zakresie stanu fitosanitarnego w studniach przydomowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak zakwalifikować przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi krajowej na odcinku 611 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kucharczuk-Żuber Diana | Nieaktualne

Czy wpłaty widniejące na rachunku sum depozytowych można przekazać do budżetu i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gonet Wojciech | Aktualne

Postępowanie dyscyplinarne

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy będę miał prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu paliwa do samochodu z kratką zakupionego w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż stołków stomatologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć duplikat faktury za telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co oznacza adnotacja VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT obłożona jest sprzedaż cebuli mrożonej, innych mrożonych warzyw i owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wartości powinniśmy przyjąć samochód do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy potwierdzenie sald z klauzulą, że brak odpowiedzi oznacza akceptację, jest zgodne z zasadami rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy aby zaewidencjonować umowę cesji, można sporządzić do niej dowód księgowy - polecenie księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy jeżeli podwyższyliśmy stawkę amortyzacyjną z 10% na 15% mamy prawo na podwyższyć ją ponownie do 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na zobowiązanie, jeżeli nie przyjęliśmy faktury wystawionej przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne do zera od dnia 1 maja na podstawie art. 16i ust. 5 u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy należy uznać, że inwestycja jest uciążliwa dla środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Ile palet i skrzynek może maksymalnie ułożyć na jednym stosie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie sankcje można zastosować wobec nauczyciela, który nie przestrzega poleceń służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wycenić w spisie z natury samochody stanowiące towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim druku rozliczyć w Polsce zleceniobiorcę z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki poniesione na paczki żywnościowe dla kontrahentów stanowią koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy budynek bez dachu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny nabywa prawo do dodatku stażowego w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy wysokość odprawy pośmierntej winna zostać określona w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kiedy pracownik powinien nabyć prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży jabłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne