Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować wartość niedoboru paliwa mieszcząca się w granicach błędu obmiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaki powinien być stan pogotowia kasowego w przypadku osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Do kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować różnice stanu zapasów jeżeli niektóre z nich dotyczyły również 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć energię w zakładzie produkcyjno-handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Od jakiej stawki VAT w 2011 r. powinny być liczone odchylenia w cenach ewidencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy modyfikacja zasad premiowania może odbyć się w drodze porozumienia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który błędnie dokonał klasyfikacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy brak dowodu księgowego wyłącza możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka jawna powinna wykazać wyceniony znak towarowy w księgach i w jakiej dacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie na budowę kurnika, który nie będzie trwale powiązany z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Jak ustalić cenę nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2011 r. wszystkie świadczenia dla emerytów i rencistów są zwolnione od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od jakiej daty należy zaliczyć pracownikowi okres zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy gmina może zrefundować koszty leasingu już poniesione przez zakład budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty sądowe skoro nie było w firmie wypływu zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko umieszczone w domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zwolniony w obowiązku wypłat zasiłków dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy w przypadku wystawienia faktury za najem na cały 2011 r. w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka jest zasada przy wypłacaniu pracownikowi ekwiwalentu za zakup odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy kolejna rozbudowa środka trwałego zwiększa jego wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić faktury za zakup towaru, cło i transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Który organ jest właściwy do kontroli i oceny zgodności z przepisami instalacji do produkcji biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie polskiego VAT transakcję sprzedaży towaru, gdy towar wysłano z Niemiec do Islandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik musi uzyskać zaświadczenie VAT-1 przy świadczeniu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty umorzone wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dla spółki świadczącej usługi turystyki powstaje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak w przypadku podziału przez wydzielenie rozliczyć przychody i koszty związane z wydzielanym majątkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jeden nauczyciel może mieć wychowawstwo w dwóch grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy do paragonów nie spełniających w całości wymogów dowodu księgowego można wystawić dowód wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy odszkodowanie otrzymane przez podatnika będącego na ryczałcie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak można zaliczyć staż pracy nauczyciela katechety, który nauczał religii w punkcie katechetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można organizować i zbierać w szkole pieniądze na konkursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować pobranie kredytu, który został bezpośrednio przekazany na spłatę wspólnika wychodzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Na jakie stanowiska można zatrudnić osoby do realizacji projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak w księgach rachunkowych 2010 r. ująć koszty, aby miały związek z dotacją otrzymaną w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy skierowanie pracownika na badania kontrolne przed wypowiedzeniem umowy o pracę jest konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy zakończenie termomodernizacji budynku szkoły będącej jednostką budżetową należy dokumentować dowodem OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne