Pytania i odpowiedzi

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za prace w gadzinach nadliczbowych, za szósty dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy organ wykonawczy j.s.t. jest zobowiązany zrealizować wszystkie zadania przewidziane w budżecie j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Salachna Joanna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do wynajmu lokali krótkotrwałego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup towaru, który jest wysyłany do innego kontrahenta i łączony z innym towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jeżeli prawidłowo zaksięgować zwrot wydatku na zakup okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy posiadacz zależny nieruchomości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć koszt wytworzenia, gdy inwestycja finansowana jest kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć przy ewidencjonowaniu wpływu waluty obcej do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszty związane z działalnością prokurenta spółki stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować czynności pomocnicze przy sprzedaży ratalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidło dokonać korekty listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w 2011 r. podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w skład zbywanego przedsiębiorstwa w trybie Art. 55(1) k.c. wchodzi umowa rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Do kosztów którego roku zakwalifikować fakturę otrzymaną grudniu 2010 r. z datą sprzedaży styczeń 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy placówka edukacyjna jest objęta zwolnieniem z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak podatkowo potraktować zakup programu komputerowego od podatnika zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile wynosi stawka ryczałtu na usługi tartaczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak zaksięgować podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób można skorygować różnice pomiędzy programem księgowym, a saldem na koncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć na fakturze dodatkowe koszty związane z dostawą towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podczas badań okresowych fizjoterapeuta powinien przejść badanie wzroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak należy liczyć 14-dniowy termin do złożenia i zapłacenia PCC, jeżeli umowa została zawarta w piątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy przy potrąceniach z wynagrodzenia przekroczono kwoty wolne od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jaki sposób rozliczany jest VAT naliczony w agencji podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi w zakresie badań termowizyjnych świadczone na rzecz wspólnoty

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do świadczenia usług w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy istnieje kwota poniżej której sprzedawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy działalność stowarzyszenia w zakresie ochrony ptaków podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy uwzględnić na fakturze koszt dojazdu rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi statutowe świadczone przez spółkę wodną na rzecz jej członków podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy darowizna samochodu osobowego na rzecz fundacji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy usługi organizowania koncertów artystycznych podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku biurowego, który jest użytkowany od 1970 r., podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy u pracownika powstanie przychód z tytułu udziału w imprezie rekreacyjno-sportowej zorganizowanej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich dokonać rozliczeń w sytuacji, gdy kontrahent pomniejszył wartość faktury o karę umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Czy opłatę za uzyskanie pozwolenia na handel alkoholem można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Jak należy księgować faktury, które dokumentują również prywatne zakupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy stanowią przychód podatkowy odsetki od środków zgromadzonych na funduszu ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować wartość niedoboru paliwa mieszcząca się w granicach błędu obmiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne