Pytania i odpowiedzi

Czy z dochodów ze spółki komandytowej udziałowcy mogą rozliczać się podatkiem liniowym 19%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek od uzyskanego za opiekę nad dzieckiem honorarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Z jaką datą ująć koszty związane z doliczeniem VAT do faktury leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży gruntu wprowadzonego do firmy jako inwestycja powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

W jaki sposób powinny zostać opodatkowane podatkiem VAT usługi transportu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR wpisać przychód ze sprzedaży usług dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu będącego przedmiotem umowy najmu jest zwolniona z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT zaliczkowe płatności związane z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego można instalować neutralizatory zapachów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy jeżeli były pracownik zapłaci pracodawcy zaległe składki, to wówczas może ich kwoty odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakie są czynności banku w przypadku śmierci posiadacza rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy gmina ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów od wyeksmitowanych lokatorów, za których obecnie płaci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy plac manewrowy może stanowić odrębny środek trwały i być amortyzowany stawką indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy VAT należny może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o zmianie terminu wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć starosta, gdy dokonano wycinki drzew z lasu będącego własnością osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W której pozycji RZiS należy ująć odsetki od nieterminowo opłaconej faktury zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy udzielać wsparcia w formie skierowania do środowiskowego domu samopomocy osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny w przypadku ubiegania się świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wystawioną 31 grudnia 2010 r., jeżeli materiał dostarczono i przyjęto na magazyn w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dotycząca zakazu wynajmu powierzchni ogrodzenia szkoły pod baner reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w-fu w okresie wakacji do prowadzenia zajęć sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozwiązać problemy kadrowe w związku z powrotami nauczycieli z urlopów wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwotę odpisu aktualizującego, który został zaliczony do kosztów podatkowych, należy rozliczyć tylko statystycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej, który zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opłata przygotowawcza pobierana przy zawarciu umowy lombardu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy tworzyć aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym dniu należy zaewidencjonować usługę świadczoną odpłatnie przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy firma postępuje prawidłowo zapewniając pracownikom wyżywienie podczas targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jaki dzień należy sporządzić bilans zamknięcia i otwarcia w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy na dokumencie korygującym paragon musimy mieć podpis osoby kupującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć VAT z faktury zaliczkowej dotyczącej nabywanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć korektę roczną VAT odliczonego w przypadku środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakich zasadach powinien prowadzić księgi związek religijny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Którą PKWiU należy się w 2011 r. posługiwać w opisach na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik został właściwie obciążony kosztami zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi układania sztucznej murawy na boisku sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć straty opakowań na terenie Niemiec z punktu widzenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego z prawem wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup samochodu służącego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, daje prawo do odliczenia 60% podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne